Chu Tuấn – Zhu Juan – 朱雋

Chu Tuấn – Zhu Juan – 朱雋

Chu Tuấn (hay Chu Tiến) là tướng nhà cuối thời Đông Hán. Ông là người Thượng Ngu, quận Cối Kê, Giang Đông.

Chu Tuấn có tiếng trọng nghĩa khinh tài, nên sớm được cất nhắc và làm quan. Ông nhiều lần cứu sống các bằng hữu mặc cho phải gánh lấy những thiệt thòi về bản thân như việc tự phá gia sản của mẹ để cứu bạn, hay mua chuộc quan triều đình để cứu sống thái thú trong quận.

Ông này nổi tiếng với việc chặn đứng cuộc nổi dậy của dân nước Việt ở Giao Chỉ, chém chết Lương Long và bức hàng hàng vạn người Việt.

Một chiến công khác, quan trọng hơn mà sử sách ghi nhận về ông là chiến công đánh dẹp quân Khăn Vàng. Chu Tuấn được lệnh cùng Hoàng Phủ Tung đánh dẹp quân Khăn Vàng ở Hà Bắc và Hà Nam. Tại đây, người lập công nhiều nhất là Hoàng Phủ Tung nhưng Chu Tuấn mới là người được hưởng bổng lộc phần hơn.

Sau đó triều đình hoàn toàn bị Đổng Trác thao túng. Ban đầu Chu Tuấn vẫn theo Đổng Trác, nhưng luôn phản đối những sự sắp đặt của Đổng Trác, để đến sau thất bại với các chư hầu khác ở Kinh Châu, Chu Tuấn mới phản lại Đổng Trác. Tại đây, Đổng Trác lệnh cho Quách Dĩ và Lý Thôi tấn công Chu Tuấn, ông đại bại mà biệt tăm gần 2 năm.

Năm 192, Đổng Trác chết, Lý Thôi và Quách Dĩ vào Trường An giết Vương Doãn trả thù. Bấy giờ các chư hầu, tiêu biểu là Đào Khiêm, mời gọi Chu Tuấn cùng chống bọn Thôi và Dĩ, nhưng Chu Tuấn không chịu mà theo Thôi và Dĩ vào triều nhận chức, với ý định ngầm phá chúng mà cứu Hán Hiến Đế.

Tuy nhiên, kế hoạch hoàn toàn thất bại, Chu Tuấn không hề mảy may có một bước đi nào đáng kể, mà bị bọn Thôi và Dĩ điều khiển hoàn toàn.

Cuối cùng, Chu Tuấn bị giam lỏng, rồi uất ức mà chết trong ngục.

Trong TS Online, nhân vật Chu Tuấn mà bản dịch trong game dịch thánh Chu Tiến, nên rất dễ nhầm lẫn với nhân vật Chu Tuấn là tướng của Đông Ngô. Đồng thời, do chiến công khá mờ nhạt và không mấy vẻ vang, nên Chu Tuấn chỉ được nhắc tới trong một vài trận đánh nhỏ lẻ khi chống lại quân Khăn Vàng. Trái ngược với Chu Tuấn

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Chu Tiến

Hệ: Phong

Phe/ Doanh Trận: Du Hiệp – Đông Hán

Level NPC: 76

Thuộc tính thuần: ATK

Kỹ năng cơ bản: Cuồng Phong – Bão Phong – Phong Cuốn Tàn Vân

Xuất hiện: Quảng Trường Lạc Dương – Việt Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Quân đoàn tập luyện, Khó khăn của Trương Lương, Thiên sư quy ẩn

Hình ảnh

(cập nhập)

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu