Châu Tịnh – Zou Jing – 鄒靖

Châu Tịnh – Zou Jing – 鄒靖

Châu Tịnh (hay Trâu Tĩnh) là một tướng lãnh nhà Đông Hán. Không rõ xuất xứ của ông.

Trâu Tĩnh được triều đình Đông Hán cắt cử theo phò tá Lưu Ngu (một số bản dịch ghi là Lưu Yên, rất dễ lẫn lộn với Lưu Yên, quân phiệt tại Ích Châu) thái thú U Châu.

Năm 184, Lưu Ngu cử ông lãnh đạo quân đội đánh trả lực lượng nổi dậy Khăn Vàng. Được sự giúp sức của ba anh em Lưu Quan Trương, cuộc chiến diễn ra khá chóng vánh với kết quả toàn thắng.

Tiếp đó, quân Ô Hoàn nổi dậy dựa thế phong trào Hoàng Cân. Lần này, Trâu Tĩnh hợp tác cùng Công Tôn Toản đánh dẹp bè lũ Âu Lực Cư và nhanh chóng thắng lợi.

Đến năm 185, triều đình cử Hoàng Phủ Tung lên Hà Bắc trấn áp Hàn Toại. Ban đầu, Hoàng Phủ Tung muốn chiêu bộ binh lính Vũ Hán để chiến đấu, nhưng Trâu Tĩnh nói quân Vũ Hán yếu ớt, nên thay bằng người Tiên Tị. Ý kiến này được nhiều người khen ngợi. Tuy nhiên, Viên Thiệu lại cho rằng người Tiên Tị tham lam và không đáng tin cậy. Vì thế cả hai xảy ra mâu thuẫn và trình lên triều đình giải quyết. Do Viên Thiệu có vai vế lớn hơn nên triều đình xử họ Viên thắng và cắt chức Trâu Tĩnh. Từ đó không còn tài liệu nào nói về ông.

Trong TS Online, vì Trâu Tĩnh hoạt động ngay tại nơi nhân vật người chơi “khởi nghiệp”, nên các chi tiết về hoạt động của ông được tái hiện khá đầy đủ thông qua hệ thống nhiệm vụ.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Châu Tịnh

Hệ: Hỏa

Phe/ Doanh Trận: Du Hiệp

Level NPC: 35

Thuộc tính thuần: INT

Kỹ năng cơ bản: Thuật Phóng Hỏa – Liệt Hỏa – Hỏa Luân

Xuất hiện: Phú hộ Trác Quận – Quảng Trường Trác Quận – U Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Đại phá quân Ô Hoàn, Giải cứu Đổng Trác

Hình ảnh

(cập nhập)

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu