Trương Thế Bình – Zhang Shiping – 張世平

Trương Thế Bình – Zhang Shiping – 張世平

Trương Thế Bình là một thương gia giàu có hoạt động tại khu vực Trung Sơn cuối thời Đông Hán. Không rõ xuất thân của ông.

Những ghi chép kể lại, Trương Thế Bình thường làm ăn chung với Tô Song tại khu vực Trung Sơn, cả hai chuyên buôn ngựa và kim loại.

Truyện kể rằng, sau khi kết nghĩa đào viên, ba anh em Lưu Quan Trương bắt đầu đi khắp buôn làng kết thân với các anh hùng, thương lái và những người có tiếng nói khác nhằm củng cố lực lượng. Cả ba tập hợp được một toán quân nhỏ với phần vũ trang còn thiếu thốn và chưa có ngựa chiến.

Đúng lúc đó, Trác Quận, nơi cả ba đang đóng binh có 2 thương lái ghé qua là Trương Thế Bình và Tô Song. Nghe danh tính họ nên ba anh em Lưu Quan Trương ra thành tiếp đón, nhưng lại gặp toán cướp nổi dậy từ lực lượng quân Khăn Vàng, nên đã đề xuất hai vị thương lái nghỉ lại tại Trác Quận mà tiến quân đánh dẹp.

Sau khi đánh dẹp xong quân Khăn Vàng, Trương Thế Bình và Tô Song rất cảm kích nên đã tặng 50 con ngựa tốt, 500 lạng bạc và 1000 lạng sắt để làm tài nguyên. Nhờ vào số sắt trên, ba anh em Lưu Quan Trương đã làm ra ba loại vũ khí vang danh thiên hạ sau này, gồm: Uyên Ương Kiếm, Thanh Long Yển Nguyệt Đao và Bát Xà Mâu.

Trong TS Online, nhân vật Trương Thế Bình là một nhân vật vô cùng quan trọng mà bất kể người chơi nào nếu muốn thành tài đều ít nhất phải một lần nói chuyện qua ông.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Trương Thế Bình

Hệ: Thủy

Phe/ Doanh Trận: Du Hiệp

Level NPC: 13

Thuộc tính thuần: INT

Kỹ năng cơ bản: Băng Kiếm

Xuất hiện: Trác Quận – U Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Trương Thế Bình nghĩa trợ, Bí kiếp ngừa sâu, Anh hùng tuấn mã

Hình ảnh

(cập nhập)

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu