Bào Tam Nương – Bao Sanniang – 鮑三娘

Bào Tam Nương – Bao Sanniang – 鮑三娘

Bào Tam Nương (trong game dịch thành Quách Du) là một nhân vật hư cấu trong các tác phẩm văn học lấy bối cảnh thời Tam Quốc. Cô sinh ra và lớn lên tại Kinh Châu (Nam).

Bào Tam Nương là con gái út của Bào Khải, người đứng đầu Bào Gia Trang ở Kinh Châu (Nam), em gái của Bào Lễ và Bào Nghĩa.

Năm 9 tuổi, Bào Tam Nương được gả cho Quan Sách, một nhân vật hư cấu, là con trai thứ ba của Quan Vũ, và cùng với chồng được chính tay Quan Vũ dạy võ thuật.

Sau khi Quan Vũ chết, Quan Sách bị thương nặng, chính tay Bào Tam Nương đã chăm sóc cho chồng. Rồi đến khi hay tin nhà Thục kéo quân nam tiến chinh phục Nam Trung. Quan Sách cùng Bào Tam Nương đi đường tắt qua đất xuyên gặp quân nam chinh giữa đường. Gia Cát Lượng bất đắc dĩ phải để Quan Sách làm tiền bộ tiên phong.

Trong 7 lần thu phục Mạnh Hoạch, Quan Sách chỉ làm tròn nhiệm vụ được giao, không có đột biến nên không được kể công nhiều.

Bên cạnh đó, Quan Sách trên chiến trường đã gặp được Hoa Man, con gái Mạnh Hoạch và Chúc Dung, Hoa Man phải lòng Quan Sách và tích cực thuyết phục cha mẹ đình chiến. Sau được gả cho Quan Sách.

Các tác phẩm văn học lấy bối cảnh lúc bấy giờ kể lại rằng, Quan Sách cùng vợ ở lại Nam Trung để canh giữ vùng này, nhưng không nói rõ là vợ nào.

Bào Tam Nương được miêu tả là một người phụ nữ tính tình cởi mở, chung thủy, hết lòng phục vụ chồng, trên chiến trường thì dũng mãnh không khác gì nam nhi.

Trong TS Online, nhân vật Bào Tam Nương không xuất hiện trong hệ thống nhiệm vụ, nhưng tạo hình nhân vật lại vô cùng bắt mắt cùng với bộ kỹ năng hữu dụng của mình.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Quách Du

Hệ: Thủy

Phe/ Doanh Trận: Thục

Level NPC: 119

Thuộc tính thuần: ATK

Kỹ năng cơ bản: Thuật Nước Ngập – Băng Kiếm – Dũng Tuyền

Xuất hiện: Nhà Quách Du – Bào Gia Trang – Kinh Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Không Có

Hình ảnh

(cập nhập)

 

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu