Mã Đại – Ma Dai – 馬岱

Mã Đại – Ma Dai – 馬岱

Mã Đại, tự là Bá Chiêm, là một tướng quân của nước Thục trong thời kỳ Tam Quốc. Ông là cháu gọi Mã Đằng là chú, sinh tại huyện Hưng Bình, tỉnh Thiểm Tây, Lương Châu.

Mã Đại ban đầu là tướng dưới quyền Mã Đằng, là một quân phiệt khét tiếng vùng Tây Lương. Sau đó, Mã Đằng bị buộc phải rời về kinh đô, nên con ông là Mã Siêu lên thay, Mã Đại chuyển qua phục vụ Mã Siêu.

Xảy ra nhiều biến cố với Gia Tộc nhà họ Mã, cuối cùng, Mã Đại theo anh họ của mình là Mã Siêu quy hàng nhà Thục, phục vụ Lưu Bị tại Thành Đô sau khi thất bại ở Hà Mạnh quan khi nhận thất bại dưới tay Trương Phi lúc còn phục vụ cho Trương Lỗ.

La Quán Trung kể chi tiết hơn về cuộc đời ông. Theo ông, Mã Đại vì còn là tướng dưới trướng Mã Đằng, nên khi Tào Tháo buộc Mã Đằng phải rời vào kinh đô, ông nhận lệnh đi theo. Sau khi biết được Tào Tháo âm mưu ám hại họ Mã, ông đã cải trang thành thương lái và trốn khỏi hàng ngũ, về lại Tây Lương và báo tin cho Mã Siêu. Sự kiện này được nhiều nhà văn khác dựa vào và thêu dệt thêm nhiều tình tiết để thể hiện bản tính kiên quyết và đoạn tuyệt của Mã Đại.

Trong trận Đồng Quan, Mã Đại ông được cử làm tướng tiên phong, chỉ huy 15 000 quân đánh Trường An. Cùng với Mã Siêu và Bàng Đức thắng nhiều trận, sau bị trúng kế ly gián mà thất bại phải bỏ chạy về Lũng Tây.

Sau đó, cả ba người tiếp tục thất bại ở trận Ký Thành phải chạy sang nương nhờ Trương Lỗ, rồi đến trận Hà Mạnh quan và kết cục theo hàng Lưu Bị.

Mã Siêu được phong làm Phiêu Kỵ tướng quân, Mã Đại vẫn là tướng dưới trướng Mã Siêu.hợp với Ngụy Diên trấn thủ phương bắc phòng quân Ngụy.

Mã Siêu qua đời, để lại di nguyện trọng dụng người cuối cùng trong gia tộc họ Mã là Mã Đại.

Tiếp đó, Mã Đại theo lệnh Gia Cát Lượng đi đánh Nam Trung và lập nên chiến tích 7 lần bắt sống Mạnh Hoạch.

Ông còn tham gia vào cuộc Bắc Phạt của Gia Cát Lượng, và thất bại. Gia Cát Lượng bệnh chết, Mã Đại được Gia Cát Lượng giao cho nhiệm vụ chém Ngụy Diên ngay khi thời cơ chín mùi.

Đúng như dự đoán của Gia Cát Lượng, Ngụy Diên bất hòa cùng Dương Nghi và mưu đồ tạo phản, Mã Đại giả vờ theo Ngụy Diên, sau như Gia Cát Lượng liệu trước, vừa dứt câu “Ai dám giết ta” Mã Đại xông lên chém chết Ngụy Diên ngay tại chỗ.

Trong TS Online, toàn bộ chi tiết cuộc đời Mã Đại được La Quán Trung miêu tả qua tác phẩm Tam Quốc Diễn Nghĩa đều được tái hiện thông qua hệ thống nhiệm vụ trong game.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Mã Đại

Hệ: Địa

Phe/ Doanh Trận: Thục

Level NPC: 115

Thuộc tính thuần: ATK

Kỹ năng cơ bản: Ném Đá – Địa Nha – Phi Sa Tẩu Thạch

Xuất hiện: Nhà trọ thành Hứa Xương – Việt Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Mã Siêu khởi binh, Mật thư li gián Hàn Mã, Thất bại của Ký Huyện, Tam cầm Mạnh Hoạch, …

Hình ảnh

(cập nhập)

 

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu