Trình Dục – Cheng Yu – 程昱

Trình Dục – Cheng Yu – 程昱

Trình Dục là một trong số những mưu sĩ hàng đầu phục vụ Tào Tháo trong thời kỳ Tam Quốc. Ông sinh ra và lớn lên tại huyện Đông A, tỉnh Sơn Đông, Thanh Châu.

Trình Dục nổi bật hơn người vì vẻ ngoài sáng láng và trình độ học vấn.

Khi khởi nghĩa Hoàng Cân nổ ra, quân khăn vàng cướp bóc, đốt quan phủ và tàn phá các làng mạc, khiến dân chúng cùng các quan lại và châu mục chạy loạn về Thanh Châu nơi Trình Dục đang sinh sống. Biết được tình hình đó, quân Khăn Vàng chủ động tấn công Thanh Châu. Lúc này, Trình Dục thấy cảnh dân chúng lầm than nên động lòng thương, đến và bày mưu cho Tiết Diễn, một tướng ở Đông Hải, nhưng bị từ chối, đến khi quân Khăn Vàng đến gần, người dân tại Đông Quận mới hốt hoảng kêu gào các quan chức làm theo ý kiến của Trình Dục, điều này khiến quân Khăn Vàng bất lực phải rút lui.

Nhờ chiến công trên, Trình Dục được thứ sử Duyện Châu Lưu Đại mời về phục vụ, nhưng Trình Dục từ chối. Tại thời điểm đó, Công Tôn Toản và Viên Thiệu đang là hai thế lực liên tục công phá nhau, gia đình của Viên Thiệu đang sống trên đất của Lưu Đại, nên Công Tôn Toản đến ép Lưu Đại giao ra gia đình họ Viên, bằng không sẽ tấn công Lưu Đại. Trước tình cảnh đó, Lưu Đại hốt hoảng chạy đến Trình Dục nhờ chỉ giáo. Trình Dục nhận thấy tình hình và khuyên Lưu Đại nên kiên vững. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau Công Tôn Toản bị Viên Thiệu đánh bại. Lưu Đại vô cùng cảm kích liền đề bạt Trình Dục, nhưng ông lại cáo bệnh mà từ chối.

Đến khi Tào Tháo chiếm được Duyện Châu, biết được danh tiếng Trình Dục nên mời ông về phò trợ. Kể từ đây, ông trở thành một trong những mưu sĩ hàng đầu của Tào Tháo, rất được họ Tào tín nhiệm và giao cho nhiều trọng trách, mọi quyết định quan trọng đều hỏi qua ý kiến của Trình Dục, giúp Tào Ngụy trở thành nước mạnh nhất trong Tam quốc.

Trong TS Online, Trình Dục được miêu tả sát với hình tượng trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung. Ông là người viết thư giả mẹ Từ Thứ gọi con về, và cũng là người bày mưu Tào Tháo kể lại ân nghĩa xưa khiến Quan Vũ buông tha Tào Tháo khi thua chạy sau trận Xích Bích.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Trình Dục (Trình Lập)

Hệ: Hỏa

Phe/ Doanh Trận: Ngụy

Level NPC: 115

Thuộc tính thuần: INT

Kỹ năng cơ bản: Vũ Điệu Nóng Bỏng – Bát Diện Hỏa Luân – Cuồng Diêm Trảm

Xuất hiện: Quan Phủ Đông Quận – Thanh Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Trận chiến Thọ Xuân, Xích Bích Chu Lang, Quan Vũ hàng Hán, Thuộc hạ Đào Khiêm, Giới thiệu Khổng Minh, Trình Dục dập lửa, …

Hình ảnh

(cập nhập)

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu