Lăng Thống – Ling Tong – 凌統

Lăng Thống – Ling Tong – 凌統

Lăng Thống, tự là Công Tục, là tướng nhà Đông Ngô trong thời kỳ Tam Quốc. Ông sinh tại huyện Dư Hàng, tỉnh Triết Giang, Dương Châu (Giang Đông).

Lăng Thống ngay từ thuở nhỏ đã theo cha là Lăng Tháo theo Tôn Sách bình định vùng Giang Đông. Tuy nhiên, chẳng được bao lâu thì cha ông, đang lúc bơi thuyền, bị Cam Ninh bắn chết, khi ông này còn đang phục vụ Hoàng Tổ.

Ít lâu sau, Cam Ninh trốn sang hàng Tôn Quyền, nhưng mối thù giết cha của Lăng Thống luôn canh cánh trong người, ông luôn tìm cách báo thù cho cha. Tôn Quyền biết chuyện, hết sức phiền muộn mà luôn tìm cách tách cả người người ra.

Tuy nhiên, trong trận chiến Hợp Phì, khi nhà Ngụy cử Tào Nhân xâm chiếm vùng Nam Từ Châu (theo bản đồ TS Online), Cam Ninh đã bị bắt, Lăng Thống nhận lệnh cùng Lữ Mông và Trình Phổ ngăn chặn các cuộc xâm lăng của Tào Nhân, và đã thành công, việc đó góp phần giải cứu thành công Cam Ninh.

La Quán Trung kể thêm chi tiết có lần Cam Ninh đã cứu sống Lăng Thống, nên ông đã xóa bỏ thù hằn.

Lăng Thống tham gia vào hầu hết những trận đánh quan trọng của nhà Ngô như trận Giang Hạ, Xích Bích, Giang Lăng (208), Vạn Thành, Hợp Phì, Nhu Tu và trận Di Lăng. Tuy nhiên, chiến ông của ông trong các trận này không có gì quá nổi trội nên không được nhắc tới nhiều.

Điểm nổi bật ở Lăng Thống được các sử gia coi trọng là ở sự kính cẩn và lễ nghĩa của ông đối với các bậc tiền bối (ông còn rất trẻ) đồng thời tuy chức cao, nhưng ông luôn công tư rõ ràng, khiến cho cấp dưới rất nể phục ông.

Ông chết ở tuổi 29, nhưng vẫn còn những ý kiến bất đồng về việc này, có người cho rằng ông chết ở tuổi 49.

Trong TS Online, ngoài các trận chiến ông tham gia, TS Online còn đặc biệt nhắc tới mối thù của Lăng Thống dành cho Cam Ninh. Tất cả được thể hiện thông qua hệ thống nhiệm vụ trong game.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Lăng Thống

Hệ: Thủy

Phe/ Doanh Trận: Ngô

Level NPC: 95

Thuộc tính thuần: ATK

Kỹ năng cơ bản: Băng Kiếm – Dũng Tuyền – Hồng Thủy

Xuất hiện: Rừng Giang Linh 2 – Kinh Bắc

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Nhị hổ tương tranh, Cơ chinh Hoàng Tổ, Binh bại Khiêu Đình, Giang Lăng đẫm máu

Hình ảnh

(cập nhập)

 

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu