Tô Song – Su Shuang – 蘇雙

Tô Song – Su Shuang – 蘇雙

Tô Song là một thương nhân hoạt động cuối thời Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc. Không rõ xuất thân của ông.

Tô Song rất nổi tiếng trong lĩnh vực thương lái, đặc biệt tại khu vực Trung Sơn. Ông được kể là mối làm ăn thân thích với Trương Thế Bình, cả hai là những người đầu tiên đầu tư quân trang, vũ khí và ngựa cho quân đội Lưu Bị sau này.

Truyện kể rằng, sau khi kết nghĩa đào viên, ba anh em Lưu Quan Trương bắt đầu đi khắp buôn làng kết thân với các anh hùng, thương lái và những người có tiếng nói khác nhằm củng cố lực lượng. Cả ba tập hợp được một toán quân nhỏ với phần vũ trang còn thiếu thốn và chưa có ngựa chiến.

Đúng lúc đó, Trác Quận, nơi cả ba đang đóng binh có 2 thương lái ghé qua là Trương Thế Bình và Tô Song. Nghe danh tính họ nên ba anh em Lưu Quan Trương ra thành tiếp đón, nhưng lại gặp toán cướp nổi dậy từ lực lượng quân Khăn Vàng, nên đã đề xuất hai vị thương lái nghỉ lại tại Trác Quận mà tiến quân đánh dẹp.

Sau khi đánh dẹp xong quân Khăn Vàng, Trương Thế Bình và Tô Song rất cảm kích nên đã tặng 50 con ngựa tốt, 500 lạng bạc và 1000 lạng sắt để làm tài nguyên.

Trong TS Online, vì Lưu Bị và nhân vật chính ảnh hưởng rất nhiều đến cốt truyện trong Tam Quốc, nên các chi tiết về khâu chuẩn bị lực lượng bước đầu của ông được kể lại khá chi tiết. Điều đó kéo theo các tình tiết liên quan đến nhân vật Tô Song cũng được kể lại đầy đủ. Tất cả được tái hiện thông qua hệ thống nhiệm vụ.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Tô Song

Hệ: Địa

Phe/ Doanh Trận: Du Hiệp

Level NPC: 3

Thuộc tính thuần: Không có

Kỹ năng cơ bản: Không có

Xuất hiện: Trác Quận – U Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Quan Vũ hiểu lầm, Tìm hiểu bạch mã, Tìm mồi thuốc, Thử gia gả con, …

Hình ảnh

(cập nhập)

 

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu