Ngụy Tục – Wei Xu – 魏续

Ngụy Tục – Wei Xu –

Ngụy Tục ban đầu là một sơn tặc, sau theo làm bộ tướng của Lữ Bố. Ông là người gốc Dương Châu (Giang Đông).

Sớm thói lưu manh, Ngụy Tục cùng các anh em đồng hương tổ chức cướp bóc tại các vùng núi nằm giữa Duyện Châu và Từ Châu. Nhưng chẳng được bao lâu thì bị lực lượng của Viên Thuật bài trừ. May mắn cùng các anh em chí cốt thoát chết, Ngụy Tục vẫn hành nghề cướp bóc nhưng hoạt động âm thầm hơn.

Khi Lữ Bố bị truy đuổi đến địa bàn của Ngụy Tục hoạt động, ông này đã chiêu dụ sơn tặc trong vùng và được Ngụy Tục hưởng ứng đi theo.

Tuy nhiên, trong trận vây hãm của Tào Tháo khi ép đánh Lữ Bố, chính Ngụy Tục và các anh em sơn tặc cũ của ông lại làm phản, bắt trói Lữ Bố mà giao nộp cho Tào Tháo.

Theo tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung kể lại, trong trận Quan Độ, Tống Hiến lao lên giao chiến và bị Nhan Lương chém chết, khiến Ngụy Tục xin Tào Tháo xông lên báo thù, nhưng chưa đầy một hiệp, Nhan Lương đã tiễn Ngụy Tục lên đường theo người bạn cùng quê chỉ bằng 1 nhát đao.

Trong TS Online, tuy vai trò không lớn, nhưng nhân vật Ngụy Tục liên quan trực tiếp đến cái chết của mãnh tướng mạnh nhất Tam Quốc là Lữ Bố, nên các trận chiến có sự góp mặt của ông được tái hiện khá đầy đủ thông qua hệ thống nhiệm vụ.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Ngụy Tục

Hệ: Hỏa

Phe/ Doanh Trận: Du Hiệp – Lữ Bố

Level NPC: 89

Thuộc tính thuần: ATK

Kỹ năng cơ bản: Liệt Hỏa – Hỏa Luân – Hội Tâm Nhất Kích

Xuất hiện: Rừng Đôn Khưu – Thanh Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Tìm phi thiên xích thố, Trận chiến Kình Châu, Điêu Thuyền về quê, Bao vây thành Tiểu Phối, …

Hình ảnh

(cập nhập)

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu