Phẫn chiến Mã Lang

Tên Q: Phẫn chiến Mã Lãng 
ĐKVN: hoàn thành Q A lí Tập Cai năm được mùa
Địa điểm: A Lý Sơn Thần Mộc – Nhị Châu.
Vật phẩm nhận được: cùng chức tính nón agi 96 cs tt (+36agi – 4 def +2 tt)
Nội dung nhiệm vụ:
1. Đến A lý sơn thần mộc nói chuyện Mã Lãng, đồng ý giúp đỡ, Mã Lãng gia nhập đội ngũ.
2. Đến A lý tạp sơn đỉnh nói chuyện, cho Mã lãng xuất chiến rồi bước vào bậc thang.
3. Vào trong động, nói chuyện và chiến đấu 3 lần với A lý tạp cai Phong, Thủy
4. Thắng lợi nói chuyện với A lý tạp cai vương, tiến hành chiến đấu cùng A lí tạp cai (phong )x2, A lí tạp cai (thủy )x2, A lí tạp cai (agi lung tung).
5. Thắng lợi trở về A lý tạp sơn đỉnh, chọn “Đ ồng ý” là hoàn thành nhiệm vụ

 

Facebook Comments