A lí Tập Cai năm được mùa

Tên Q: A lí Tập Cai năm được mùa 
Điều kiện nhiệm vụ: chuyển sinh lv 25.
Địa điểm: Nhị Châu.
Vật phẩm có được: 1% exp + nón agi cs 80+2 thuộc tính.
Nhiệm vụ tiếp theo: Phẫn chiến Mã Lãng
Nội dung nhiệm vụ:
– Đến tầng 1 Sơn Động Nhị Châu tại tọa độ 1242:1235, Nga Tầng xuất hiện đối thoại với Nga Tầng, vào chiến đâu với A Lí Tập Cai. Thắng lợi Nga Tầng gia nhập đội ngũ.
– Đến A lý sơn Thần Mộc đối thoại với Mã Lăng, đối thoại tiếp với Nga Tầng.
Về thôn Khải Đạt Cách Lan tìm lô vĩ (gần bà gọi hồn) đến giao cho Nga Tầng được khăn vãi.
– Mang khăn vãi trên người đến A Lí Sơn Thần đỉnh đối thoại và chiến đấu với A Lí Tập Cai.
– Thắng lợi trở về A lý sơn Thần Mộc đối thoại với Nga Tầng hoàn thành nhiệm vụ.

 

Facebook Comments