Nguyện vọng của Bạch Tri bình tặc

Tên Q: Nguyện vọng của Bạch Tri bình tặc
ĐKNV: Lv. 25
Địa điểm: Tây Vực
Phần thưởng: cnhu, cntt, túi trừ điểm
Nhiệm vụ tiếp theo: Tùy Quân quy hàng
Nội dung nhiệm vụ:
– Tại thôn Quy Tư đối thoại với Bạch Chí, Bạch Chí gia nhập đội ngũ.
– Đến sa mạc Ô Điệp (bên phải thôn Quy Tư) cho Bạch Chí xuất chiến, tại tầng 1 tọa độ 2322:1195 xảy ra đối thoại vào chiến đấu 2 trận liên tiếp với Hãn tặc, Mê Tung tặc. Thắng lợi vào tầng 2 đối thoại với binh sĩ vào chiến đấu 2 trận với Binh Sĩ, Hãn tặc, Kiếp tặc, Lược Hoả tặc thắng lợi xong đối thoại chọn 1 thì hoàn thành nhiệm vụ.

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu