Thông Thiên âm mưu

Tên Q: Thông Thiên âm mưu
ĐKNV: Lv. 25
Địa điểm: Tây Ninh
Phần thưởng: Được phép qua Yến Nhiên
Nhiệm vụ tiếp theo: Tư niệm của Vũ Văn Hoằng
Nội dung nhiệm vụ:
– Đến phú hộ thành Bắc Điền (31101) nói chuyện với Vệ Hao, đồng ý giúp đỡ.
– Đến nhà trọ thôn Cố Nguyên (31241) nói chuyện với Vũ Văn Hoằng, đồng ý đi dò xét.
– Đến rừng Phi Vân tầng 1 (31421) tìm Thanh Y Tặc (đi đi lại lại ở ngay ngoài cửa đến khi gặp TThiên Sa Binh).
– Đánh thắng nhận được Thông Thiên Mật Hàm.
– Mang về (31101) cho Vệ Hao.
– Đến trại Phi Vân 31425 (toạ độ 1745:833) chiến đấu với PV Sơn Tặc, Phi Vân Tế Tửu và Phi Vân Sơn Tặc x5.
– Chiến thắng trở về (31101) nói chuyện với Vệ Hao hoàn thành nhiệm vụ.

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu