Tùy Quân quy hàng

Tên Q: Tùy Quân quy hàng
ĐKNV: Hoàn thành Q Nguyện vọng của Bạch Tri bình tặc
Địa điểm: Tây Vực
Phần thưởng: cnhư x3(không thể giao dịch), lều hành quân 30 cái
Nhiệm vụ tiếp theo: Tâm ý của Bạch Chí
Nội dung nhiệm vụ:
– Tại thôn Quy Tư đối thoại với Bạch Chí, Bạch Chí gia nhập đội ngũ,
– Đến sơn động Cô Mặc cứ đi miết bên phải gặp đối thoại với Y Lị vào chiến đấu Thù Đồ quân, TuyệtVực tướng (phải thắng trong 5 hiệp)
– Thắng lợi lập tức chiến đấu trận nữa với Y Lị, Thù Đồ quân, TuyệtVực tướng (phải xong trong 3 hiệp)
– Thắng lợi chọn 1 thì hoàn thành nhiệm vụ.

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu