Mã Lương – Ma Liang – 馬良

Mã Lương – Ma Liang – 馬良

Mã Lương, tự là Quý Thường, hay còn có biệt danh là Bạch Mi (lông mày trắng) là một quân sư của Lưu Bị trong thời kỳ Tam Quốc. Ông sinh tại huyện Nghi Thành, gần Tương Dương, Kinh Châu (Bắc) (nay là Hồ Bắc).

Mã Lương sớm nổi danh nhờ tài năng của mình. Ông gia nhập quân đội Lưu Bị trong một lần du ngoạn đến Tân Dã. Trong thời gian này, ông trở thành bằng hữu của Gia Cát Lượng, cả hai cùng kết nghĩa huynh đệ, nhờ vậy Gia Cát Lượng nhận em trai ông là Mã Tốc làm học trò.

Khi Lưu Bị tiến quân chiếm đất Thục, Mã Lương được giao nhiệm vụ ở lại Kinh Châu làm quân sư cho Quan Vũ trấn thủ Kinh Châu. Sau khi chiếm được toàn bộ Ích Châu, Mã Lương được phong làm Tả Tướng Quân Duyện.

Giống với Gia Cát Lượng, Mã Lương rất đề cao việc duy trì liên minh với Đông Ngô, nên thường được sai đi làm sứ và giành được sự tôn trọng của Tôn Quyền.

Trong trận Di Lăng lịch sử, Mã Lương được phái đi thuyết thục những tộc người Man ở Ngũ Khê gọi là Ngũ Khê Man Di để chống lại nước Ngô.

Tuy có được sự giúp đỡ của người Man, nhưng quân Thục đại bại tại Di Lăng dưới sự dẫn dắt của Lưu Bị.

Mã Lương tử trận trong trận Di Lăng.

La Quán Trung hư cấu việc Mã Lương không chết trong trận Di Lăng, do ông được sai đi vẽ lại sơ đồ doanh trại để đem về cho Gia Cát Lượng, và Gia Cát Lượng phán đoán quân Thục sẽ bại trận. Việc này nhằm để đề cao trí tuệ siêu phàm của Gia Cát Lượng.

Trong TS Online, Mã Lương được mô tả các chiến tích dựa theo tác phẩm của La Quán Trung. Theo đó, sau trận Di Lăng, Mã Lương còn tham gia vào việc bành trướng của nhà Thục xuống đất Nam Trung.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Mã Lương

Hệ: Phong

Phe/ Doanh Trận: Thục

Level NPC: 121

Thuộc tính thuần: INT

Kỹ năng cơ bản: Lẩn Tránh – Bão Phong – Liên Kích

Xuất hiện: Nhà Mã Lương – Giang Linh Thành – Kinh Bắc

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Bạch My giả hàng, Thục doanh thất bách lý, Anh hùng hội tụ, Chúc Dung phu nhân xuất trận, …

Hình ảnh

(cập nhập)

 

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu