Lý Túc – Li Su – 李肅

Lý Túc – Li Su – 李肅

Lý Túc là một viên tướng phục vụ dưới trướng Đổng Trác vào cuối thời Đông Hán. Ông quê ở Bình Châu.

Lý Túc ban đầu được Đổng Trác phong làm Trung Lang tướng, nhưng sau đó với sự sa đọa và cuồng loạn của Trác nên đã âm mưu phối hợp cùng Vương Doãn và Lữ Bố giết chết Đổng Trác.

Sau khi Đổng Trác chết, bộ hạ của y từ Tây Lương kéo về trả thù. Lúc này Lý Túc đang phục vụ Lữ Bố, nhưng lại có hiềm khích.

Ngưu Phụ, con rể của Đổng Trác, dẫn quân tấn công Lý Túc và thành công. Lý Túc dẫn tàn quân trở về thì bị Lữ Bố hành quyết.

Theo tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung, Lý Túc được kể là người đã chiêu dụ thành công Lữ Bố quy hàng Đổng Trác. Đồng thời cũng là người phối hợp với Hoa Hùng bao vây đánh bại quân của Tôn Kiên khiến ông này bỏ chạy, còn bộ tướng là Tổ Mậu bị Hoa Hùng chém chết.

Trong TS Online, Lý Túc có tạo hình khá giống với Dương Tùng, kỹ năng tuy không bằng nhưng khả năng bảo vệ đồng đội cũng thuộc hàng tương đối.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Lý Túc

Hệ: Địa

Phe/ Doanh Trận: Du Hiệp – Đổng Trác

Level NPC: 91

Thuộc tính thuần: ATK

Kỹ năng cơ bản: Lôi Mộc – Địa Nha – Phi Sa Tẩu Thạch

Xuất hiện: Phạm Thủy Quan – Việt Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Tìm tướng giỏi, Kích bại Vinh Dương

Hình ảnh

(cập nhập)

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu