Bào Trung – Bao Zhong – 鮑忠

Bào Trung – Bao Zhong – 鮑忠

Bào Trung (hay còn được gọi tên khác là Bào Thao) là tướng lĩnh Đông Hán, em trai của Bào Tín trong cuối thời kỳ Đông Hán. Ông là người gốc Bình Dương, tỉnh Sơn Đông, Thanh Châu.

Bào Trung được sử sách nhắc tới trong biến cố liên minh chống Đổng trong thời điểm nhà Hán suy tàn. Ông theo anh mình là Bào Tín hợp quân cùng Tào Tháo. Tào Tháo thấy hảo ý của cả hai nên dâng biểu xin thăng chức cho cả hai, Bào Thao được phong làm Tì tướng quân.

Trước đó, Bào Tín thuộc biên chế quân đội Viên Thiệu, nhưng nhận thấy Thiệu nhu nhược nên ngầm kết giao Tào Tháo. Vì nóng lòng muốn giết Đổng Trác, nên cả hai (hoặc ba) tách lẻ xin Viên Thiệu ít quân viện trợ. Kết quả thảm bại tại Biện Thủy, Bào Tín bị thương, còn Bào Thao tử trận.

Trong TS Online, Bào Trung không xuất hiện trong bất cứ biến cố nào được hệ thống nhiệm vụ ghi nhận.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Bào Trung

Hệ: Địa

Phe/ Doanh Trận: Du Hiệp

Level NPC: 43

Thuộc tính thuần: ATK

Kỹ năng cơ bản: Thuật Đá Rơi – Cạm Bẫy – Địa Nha

Xuất hiện: Rừng Hà Nội 1 – ID Map: 12881 – U Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Không có

Hình ảnh

(cập nhập)

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu