Bàng Đức Công – Pang Degong – 龐德公

Bàng Đức Công – Pang Degong – 龐德公

Bàng Đức Công, tự là Thượng Trường, là một ẩn sĩ tài trí hơn người vào cuối thời Đông Hán. Ông là người Tương Dương, Nam Quận, Kinh Bắc.

Bàng Đức Công cư trú trên cù lao Ngư Lương, chưa từng vào thành phủ, tự canh tác ruộng vườn, lúc rảnh rỗi thường ăn mặc chỉnh tề, ngồi ngay ngắn, vẻ mặt nghiêm túc gảy đàn và đọc sách làm vui.

Ông có mối quan hệ thân thiết với Tư Mã Huy và Bàng Thống, Gia Cát Lượng tới nhà ông luôn kính cẩn vái lạy. Bàng Đức Công gọi Tư Mã Huy là Thủy Kính, Bàng Thống là Phượng Sồ, Gia Cát Lượng là Ngọa Long.

Bàng Thống là cháu của Bàng Đức Công, bị người đời coi thường và cười chê vì vẻ ngoài xấu xí, chỉ riêng mình Đức Công mới coi trọng Thống. Đến khi Tư Mã Huy nói chuyện với Bàng Thống mới hết lời khen ngợi Đức Công về tài nhìn người.

Lưu Biểu nhiều lần cho người mời gọi Bàng Đức Công đều bị từ chối, phải đích thân đến gặp, nhưng cũng không thể thuyết phục được ông đành thất vọng quay về.

Về sau Đức Công dẫn vợ con lên núi Lộc Môn, từ đó không ai hay tin gì về ông nữa.

Trong TS Online, tuy ở ẩn, nhưng danh tiếng của Bàng Đức Công vang danh thiên hạ, thậm chí toàn 3 cõi. Ông xuất hiện trong chuỗi nhiệm vụ vinh danh những danh sĩ nổi tiếng nhất đất nước Trung Hoa thời bấy giờ. Cùng tìm hiểu thông qua hệ thống nhiệm vụ nhé ^^

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Bàng Đức Công

Hệ: Phong

Phe/ Doanh Trận: Thục

Level NPC: 103

Thuộc tính thuần: INT

Kỹ năng cơ bản: Cuồng Phong – Bão Phong – Phong Cuốn Tàn Vân

Xuất hiện: Nhà nhỏ núi Võ Đan – Kinh Bắc

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Anh hùng tụ hội, Khổng Minh xem thiên văn, Gặp Tiểu Tiên Kim Tỏa

Hình ảnh

(cập nhập)

 

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu