Võ An Quốc – Wu An Guo – 武安國

Võ An Quốc – Wu An Guo – 武安國

Võ An Quốc là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung. Ông được miêu tả là tướng lĩnh dưới trướng quân phiệt Khổng Dung (vùng Thanh Châu) vào cuối thời kỳ Đông Hán. Không thấy nhắc đến nguồn gốc.

Các chi tiết được nhắc tới trong tiểu thuyết về Võ An Quốc rất mờ nhạt, chỉ chủ yếu làm uy phong của Lữ Bố trở nên xứng với danh xưng “võ tướng mạnh nhất” thời đó.

Võ An Quốc xuất hiện khi các chư hầu nhà Hán liên minh đánh Đổng Trác, Lữ Bố được lệnh đón đầu Khổng Dung. Trận đấu diễn ra khá chóng vánh khi mà Khổng Dung cử Thượng Đảng lao lên tấn công Lữ Bố, thì bị Lữ Bố dùng kích đâm vào ngựa cho té. Quân Khổng Dung lo sợ toán loạn, Khổng Dung bèn cử Võ An Quốc, với vũ khí là cây búa ra nghênh chiến. Trận đánh giữa Lữ Bố và Võ An Quốc được kể rằng kéo dài tới 10 hiệp, sau đó Lữ Bố dùng côn chặt đứt tay Võ An Quốc.

Quăng luôn búa ở tay còn lại, Võ An Quốc sợ chạy đến mất phương hướng, phải nhờ quân hậu tuyến tới giải cứu ông mới thoát chết.

Trong TS Online, tuy chỉ là một nhân vật hư cấu, nhưng nhà phát hành đã tái hiện nhân vật Võ An Quốc không thiếu một chi tiết nào so với tiểu thuyết của La Quán Trung kể lại. Tất cả được tái hiện thông qua hệ thống nhiệm vụ trong game.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Võ An Quốc

Hệ: Địa

Phe/ Doanh Trận: Du Hiệp – Khổng Dung

Level NPC: 79

Thuộc tính thuần: ATK

Kỹ năng cơ bản: Cạm Bẫy – Ném Đá – Thái Sơn Áp Đỉnh

Xuất hiện: Thành Bắc Hải – Thanh Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Giúp Mi Trúc

Hình ảnh

(cập nhập)

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu