Viên Hy – Yuan Xi – 袁熙

Viên Hy – Yuan Xi – 袁熙

Viên Hy, tự là Hiển Dịch, là con trai thứ 2 của Viên Thiệu trong thời kỳ chiến tranh quân phiệt hậu Hán. Ông quê ở huyện Thương Thủy, tỉnh Hà Nam, Duyện Châu.

Viên Hy sống trong một gia đình bề thế, nhiều đời làm quan nhà Hán. Tuổi thơ hầu như không gặp bất cứ khó khăn nào vì cha là Viên Thiệu là một lãnh chúa hùng mạnh nhất lúc bấy giờ.

Năm 199, Viên Thiệu tiêu diệt Công Tôn Toản, thôn tính toàn bộ Hà Bắc, và giao U Châu cho Viên Hy cai quản, đồng thời gả vợ cho ông là Chân Lạc, hay còn gọi là Chân Mật.

Năm 200, Viên Thiệu Nam tiến đánh Tào Tháo và thất bại nặng nề ở Quan Độ, phải vượt sông về Bắc trốn tránh, đến năm 202 thì bệnh chết. Các anh em của Viên Hy là Viên Đàm và Viên Thượng tranh nhau quyền thừa kế. Tào Tháo khai thác mâu thuẫn đó một cách triệt để. Đến năm 204, họ Tào chiếm được Nghiệp Thành, Viên Thượng bỏ về U Châu nương nhờ Viên Hy, vợ Viên Hy là Chân Mật không kịp chạy thoát nên bị Tào Phi bắt và lấy làm vợ.

Năm 205, Tào Tháo đánh hạ Thanh Châu, diệt Viên Đàm, rồi tấn công luôn U Châu. Hai anh em Hy và Thượng không chống cự nổi phải bỏ lên phía Bắc nương nhờ quân Ô Hoàn là Đạp Đốn. Đến tháng 10 cùng năm, Tào Tháo dẫn quân đánh Ô Hoàn, hai anh em Hy và Thượng cùng Đạp Đốn đối đầu Tào Tháo ở núi Bạch Lang nhưng bại trận nên phải rút về Trường Thành.

Sang tháng 8 năm 206, Tào Tháo tiếp tục đánh Ô Hoàn, giết chết Đạp Đốn. Viên Hy và Viên Thượng cùng Tô Bộc Diên bỏ chạy lên phía Bắc định nương nhờ Công Tôn Khang. Tào Tháo thấy vậy liền rút quân vì ngại đụng độ Công Tôn Khang trong tình cảnh thời tiết quá khắc nghiệt. Công Tôn Khang hài lòng với thái độ của Tào Tháo, liền cho quân mai phục rồi đón 3 người là Hy, Thượng và Tô Bộc Diên vào sau đó bắt trói và chặt đầu dâng cho Tào Tháo. Toàn bộ Hà Bắc chính thức thuộc về Tào Tháo.

Trong TS Online, các lần xuất hiện của Viên Hy được tái hiện tương đối đầy đủ, nhưng vai trò thì vô cùng mờ nhạt. Vì đa số, hệ thống nhiệm vụ chỉ tập trung làm nổi bật công cuộc chinh phục Hà Bắc của Tào Tháo. Tất cả được tái hiện thông qua hệ thống nhiệm vụ trong game.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Viên Hy

Hệ: Địa

Phe/ Doanh Trận: Du Hiệp – Viên Thiệu

Level NPC: 59

Thuộc tính thuần: ATK

Kỹ năng cơ bản: Lôi Mộc – Cạm Bẫy – Địa Nha

Xuất hiện: Thương Bình Thành – Liêu Đông

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Mưu mẹo Công Tôn, Tài của Vương Tá, Đại thắng Bạch Lang, Tấn công hoàng cung

Hình ảnh

(cập nhập)

 

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu