Người Bạch Diện thư sinh

Tên Q: Người Bạch Diện thư sinh
ĐKNV: Lv. 25
Địa điểm: Tây Vực
Phần thưởng: Thiên sơn tuyết liên x50
Nội dung nhiệm vụ:
– Đến Đường lớn Xa sư đối thoại Đô Mạt giúp tìm 5 cuộn vải tơ tằm Tây Vực (SM Thả Mạc) , 5 cuộn lụa tơ tằm hình sở (SM Vu Chân) , 5 lông thú (SM Xa Sư) .
– Kiếm đủ thì trở lại con đường lớn Xa Sư thành nói chuyện với Đô Mạt đồng ý kiếm tiếp 5 cái Lang Gia đào thổ (đất gốm Lang Nha – Viêm vệ đội)
– Kiếm đủ thì trở lại con đường lớn Xa Sư thành nói chuyện với Đô Mạt, chiến đấu với hung Cường Nhân, Đao Phủ thủ x2, Lục Lâm sõn tặc x2.
– Sau khi chiến thắng thì nói chuyện chọn:”đồng ý” thì Đô Mạt gia nhập đội ngũ
– Đến Xa Sư thông đạo chỗ 2 đường giao nhau nói chuyện,chiến đấu với Hồ Nhi Bá, Lục lâm sõn tặc x3, Hung cường nhân x3, Đao phủ thủ x3
– Chiến thắng thì đến cung điện Xa Sư nói chuyện với Thản Già là hoàn thành nhiệm vụ.

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu