Trương Khải – Zhang Kai – 張闓

Trương Khải –  Zhang Kai – 張闓

Trương Khải, hay Trương Hỷ, là tướng lĩnh của quân Khăn Vàng cuối thời Đông Hán. Ông sinh ra và lớn lên ở đất Thanh Châu.

Xã hội Trung Quốc lúc bấy giờ rất hỗn loạn, do quan tước có thể dùng tiền mua được, nên nhà giàu đua nhau bỏ tiền ra mua chức quan, sau đó ra sức vơ vét lại của nhân dân. Dân chúng khắp nơi sống trong cảnh lầm than, thêm vào đó là việc quản lý hầu như không có nên vụ mùa thất thu, thiên tai hạn hán không ai đứng ra lãnh đạo phòng chống.

Người dân cần có thứ gọi là “niềm tin” về cuộc sống an bình hạnh phúc, hay ít ra cần một người lãnh đạo để đưa nhân dân thoát khỏi cảnh lầm than.

Trước tình cảnh đó, Trương Giác cùng 2 người em là Trương Bảo và Trương Lương dựa vào phương thức thuật thôi miên, vẽ bùa và niệm chú để chữa bệnh cứu người, đã kêu gọi và thành lập nên Thái Bình Đạo. Con số tín đồ gia nhập đạo giáo lên tới vài chục vạn người trải rộng khắp 8 trên 12 Châu khắp lãnh thổ Trung Quốc bấy giờ.

Trương Khải là thủ lĩnh của quân Khăn Vàng ở khu vực Thanh Châu.

Khởi nghĩa của quân Khăn Vàng lấy tên là khởi nghĩa Hoàng Cân, định lấy ngày 5 tháng 3 năm 184 âm lịch để tổng tấn công trên toàn lãnh thổ, nhưng kế hoạch bị bại lộ nên phải khởi binh sớm hơn vào tháng 2 âm lịch năm đó.

Cuộc khởi nghĩa nổ ra toàn mặt trận, quân Khăn Vàng gặp nha môn là đốt phá, triều đình rung động một phen.

Tuy nhiên, vì cốt lõi lực lượng là nhân dân mù quáng, không có kinh nghiệm chiến trường, lãnh đạo là những “lang băm” còn chưa đọc được nửa cuốn Binh Pháp Tôn Tử dẫn đến việc bị dẹp tan chóng vánh.

Trương Khải tử trận dưới tay Hoàng Phủ Tung ngay tại quê hương.

Trong TS Online, nhân vật Trương Khải được dịch là Trương Hỷ, xuất hiện chóng vánh trong động Thái Sơn ở Thanh Châu, và không trực tiếp tham gia khởi nghĩa Hoàng Cân.

Cùng đi bắt nào!!!

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Trương Hỷ

Hệ: Địa

Phe/ Doanh Trận: Khăn Vàng

Level NPC: 60

Thuộc tính thuần: ATK

Kỹ năng cơ bản: Thuật Đá Rơi – Cạm Bẫy – Địa Nha

Xuất hiện: Động Thái Sơn – Thanh Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Đánh bại Trương Khai

Hình ảnh

(cập nhập)

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu