Posted in Pet - Võ tướng

Đổng Mân – Dong Min – 董旻

Đổng Mân – Dong Min – 董旻 Đổng Mân là anh trai của Đổng Trác, phục vụ cho tên đại gian này vào cuối thời…

Posted in Quan Trung

Tìm bản đồ lăng Tần Thủy Hoàng

Tên Q: Tìm bản đồ lăng Tần Thủy Hoàng ĐKNV: Không có Địa điểm: Quan Trung Phần thưởng: Bản đồ lăng Tần Thủy Hoàng Nhiệm vụ…

Posted in Quan Trung

Thích sát Đổng Trác

Tên Q: Thích sát Đổng Trác ĐKNV: Không có Địa điểm: Quan Trung Phần thưởng: + Thành công: điểm skill +1. + Thất bại: Giày Chích…

Posted in Quan Trung

Liên hoàn kế

Tên Q: Liên hoàn kế ĐKNV: Lv. 25 Địa điểm: Quan Trung Phần thưởng: Kim Tỏa Điêu Thuyền Nội dung nhiệm vụ: – Đến quán trà…

Posted in Duyệt Châu

Tam hiệp chiến Lữ Bố

Tên Q: Tam hiệp chiến Lữ Bố ĐKNV: Hoàn thành Q Chuẩn bị quân lương Địa điểm: Duyệt (Việt) Châu Phần thưởng: Điểm skill + 1…