Thú to loạn trại Bắc

Tên Q: Thú to loạn trại Bắc
ĐKNV: Chuyển sinh Lv. 25
Địa điểm: Tắc Ngoại (Mông Cổ)
Phần thưởng: Giày agi +3 thuộc tính level 102
Nhiệm vụ tiếp theo:
Nội dung nhiệm vụ:
– Đến thôn Hà Sáo (27031) nói chuyện Tiểu Mục Đồng, đồng ý giúp đỡ.
– Đến bộ lạc Tây Tiên Ti (27011) nói chuyện Đoán Mệnh Tiên, Đoán Mệnh Tiên gia nhập đội ngũ.
– Quay lại (27031) nói chuyện Tiểu Mục Đồng.
– Ra khỏi thôn Hà Sáo đi sang góc trái mép bản đồ tiến vào Sào huyệt Sơn thú (27431), tại ngõ vào xảy ra đối thoại.
– Đi vào trong hang (27531), tại cuối hang chiến đấu với Phì Di, Sơn thú tốt x4, tham chiến Ấu thú phì di x6
– Thắng lợi hoàn thành nhiệm vụ.

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu