Tay nghề của đầu bếp

Tên Q: Tay nghề của đầu bếp
ĐKNV: Hoàn thành Q Võ Bát Mỹ
Địa điểm: Dương Châu (Giang Đông)
Phần thưởng: KT huỷ hoại.
Nhiệm vụ tiếp theo: Gặp kim tỏa tiểu tiên
Nội dung nhiệm vụ:
–  Đến đường lớn Kiến Nghiệp (18002) nói chuyện Kiều Quốc Lão, đồng ý giúp đỡ.
–  Đến bộ lạc Kinh Huyện (18081) nói chuyện Tổ Lang, sau đó đến đỉnh núi Thượng Hiểu, tại ngõ vào (18444) xảy ra đối thoại, chiến đấu với Động vật x3 (Bách Niên Xà Tinh – không thể bắt).
–  Thắng lợi, nói chuyện và đồng ý tìm kiếm cải trắng nhỏ (26103) x30 (nhà Sa Da – thôn Quỳnh Sơn – Giao Châu) thịt giò heo (26062) x30 (làm Q bên Kinh Nam sẽ có) thịt gà miếng (26058) x30 ( đánh NPC làng Tả Phi Lâm – Thanh Châu), Tuý tiên tửu x1 (Dao Trì – Tiên giới (59422) ).
–  Kiếm đủ quay lại (18002) nói chuyện Kiều Quốc Lão nhận được đại phúc thần, tiếp tục tìm kiếm lệ chi (26355) x30 (Lĩnh Nam – Việt Thường Vũ Lâm tầng 2).
–  Kiếm đủ quay lại (18002) nói chuyện Kiều Quốc Lão, sau đó đến Quần Anh quán (18305) nói chuyện Ngô Quốc Thái, hoàn thành nhiệm vụ.

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu