Posted in Ti Lộ

Sự tiếc nuối của Lão Học Cứu

Tên Q: Sự tiếc nuối của Lão Học Cứu ĐKNV: Địa điểm: Ti Lộ Phần thưởng: Phúc thần Nhiệm vụ tiếp theo: Lời nguyện của Lão…

Posted in Tây Vực

Cường độ Ngọc Môn Quan

Tên Q: Cường độ Ngọc Môn Quan ĐKNV: Hoàn thành Q Đại thương nhân Đỗ Lỗ Ni Địa điểm: Tây Vực Phần thưởng: dưa thơm tây hoặc,…

Posted in Từ Châu

Đấu khẩu

Tên Q: Đấu khẩu ĐKNV: Lv 20. Địa điểm: Từ Châu Phần thưởng: kim tỏa của Tưởng Cán, Đại Phúc Thần 2 cái. Nội dung nhiệm…

Posted in Lương Châu

Hải Khương

Tên Q: Hải Khương ĐKNV: lv. 25. Địa điểm: Lương Châu Phần thưởng: Lông vũ trong suốt (thuộc tính + 2), hoặc Lông vũ Thái Kê…