Quản Hợi – Guan Hai – 管亥

Quản Hợi – Guan Hai – 管亥

Quản Hợi là một tướng lĩnh thuộc quân Khăn Vàng cuối thời Đông Hán. Với chút tài cán, ông từng khiến Khổng Dung khiếp đảm phải kêu gọi viện trợ. Ông là người Bắc Hải, Thanh Châu.

Xã hội Trung Quốc lúc bấy giờ rất hỗn loạn, do quan tước có thể dùng tiền mua được, nên nhà giàu đua nhau bỏ tiền ra mua chức quan, sau đó ra sức vơ vét lại của nhân dân. Dân chúng khắp nơi sống trong cảnh lầm than, thêm vào đó là việc quản lý hầu như không có nên vụ mùa thất thu, thiên tai hạn hán không ai đứng ra lãnh đạo phòng chống.

Người dân cần có thứ gọi là “niềm tin” về cuộc sống an bình hạnh phúc, hay ít ra cần một người lãnh đạo để đưa nhân dân thoát khỏi cảnh lầm than.

Trước tình cảnh đó, Trương Giác cùng 2 người em là Trương Bảo và Trương Lương dựa vào phương thức thuật thôi miên, vẽ bùa và niệm chú để chữa bệnh cứu người, đã kêu gọi và thành lập nên Thái Bình Đạo. Con số tín đồ gia nhập đạo giáo lên tới vài chục vạn người trải rộng khắp 8 trên 12 Châu khắp lãnh thổ Trung Quốc bấy giờ.

Khởi nghĩa của quân Khăn Vàng lấy tên là khởi nghĩa Hoàng Cân, định lấy ngày 5 tháng 3 năm 184 âm lịch để tổng tấn công trên toàn lãnh thổ, nhưng kế hoạch bị bại lộ nên phải khởi binh sớm hơn vào tháng 2 âm lịch năm đó.

Cuộc khởi nghĩa nổ ra toàn mặt trận, quân Khăn Vàng gặp nha môn là đốt phá, triều đình rung động một phen.

Vì cốt lõi lực lượng là nhân dân mù quáng, không có kinh nghiệm chiến trường, lãnh đạo là những “lang băm” còn chưa đọc được nửa cuốn Binh Pháp Tôn Tử dẫn đến việc bị dẹp tan chóng vánh.

Tuy nhiên, sau cái chết của Trương Giác, quân Khăn Vàng vẫn hoạt động âm ỉ suốt 20 năm sau đó. Trong số những “dư” quân còn lại, có quân của Quản Hợi vùng Bắc Hải, Thanh Châu.

Vào năm 193, Quản Hợi dẫn quân bao vây thành Đô Xương nơi quân của Khổng Dung. Tình thế nghiêng về phía Quản Hợi khi ông chém chết bộ tướng của Khổng Dung là Tông Bảo. Sau nhờ sự cứu viện của Lưu Bị, quân của Quản Hợi mới rút lui.

Quản Hợi tử trận khi những tướng lĩnh mượn danh triều đình truy quét tàn quân Khăn Vàng để thu thập binh lực.

Trong TS Online, việc Quản Hợi bao vây thành Bắc Hải và bị tập kích bởi Lưu Bị được diễn tả đầy đủ qua hệ thống Nhiệm Vụ.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Quản Hợi

Hệ: Địa

Phe/ Doanh Trận: Khăn Vàng

Level NPC: 78

Thuộc tính thuần: ATK

Kỹ năng cơ bản: Cạm Bẫy – Địa Nha – Phi Sa Tẩu Thạch

Xuất hiện: Quest

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Giải cứu Bắc Hải, Lưu Hoàng Thúc tập kích

Hình ảnh

(cập nhập)

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu