Lãng tử quay đầu

Tên nhiệm vụ: Lãng tử quay đầu
Điều kiện nhiệm vụ: cần phải hoàn thành nhiệm vụ Hãy buông nó ra
Địa điểm: Nhị Châu, Đại Đôn Hỏa Sơn Động.
Vật phẩm có được: tùy theo trường hợp có được: lông của Khổng Tước (phong + 4) lông vũ đơn Hạc (hỏa + 3), vây của Cự Hoàng (địa + 4).
Quá trình nhiệm vụ:
1.Ta đến Nhị Châu Đại Đôn Hỏa Sơn Động trong tận cùng ( chỗ 2 thằng Nhị Châu Binh) đối thoại với Nhị Châu Binh bên tay phải, đồng ý giúp đỡ.
2.Giúp tìm đao ngắn vàng (tiệm rèn trong Thành Tương Dương) và đao ngắn tím (tiệm rèn Thành Kiến Nghiệp) mỗi thứ một cái.
3.Giao cho Nhị Châu Binh thì hoàn thành nhiệm vụ.

 

Facebook Comments