Bỏ tay ra không tôi không khách sáo đâu đấy

Tên nhiệm vụ: Hãy Buông nó ra
Điều kiện nhiệm vụ: cần phải hoàn thành nhiệm vụ: Yêu ma vươngKhiêm điệp tình thâmCứu Tôn Thượng Hương.
Địa điểm: Nhị Châu.
Vật phẩm có được: nam sinh: văn chương tiểu hùng (công + 1, lv. 20), nữ sinh: văn chương tiểu miêu (công + 1, lv. 20), văn chương Ngư Ban (HP lớn nhất + 40, lv. 15).
Nhiệm vụ tiếp theo: Lãng tử quay đầuThợ may thiên tàiGấu của Điền đại thúc
Quá trình nhiệm vụ:
1. Ta đến Nhị Châu Đại Đôn Sơn Động, đối thoại với Lan Lan, đem cây lược của Ti Di Hô và cây trâm của Tiểu Kiều giao cho cô ta.
2. Hứa giúp cô ta tìm Ban Ban.
3.Trong động, ta gặp Nhị Châu Binh 3 người, đối thoại xong vào chiến đấu, thắng lợi tiếp tục đi vào.
4. Trong tận cùng hang động ta gặp Nhị Châu Binh 2 người, đối thoại với anh ta Thổ Khố Lý xuất hiện.
5. Đối thoại với Thổ Khố Lý, chọn vào chiến đấu thắng lợi Ban Ban gia nhập đội ngũ.
6.Trở về tìm Lan Lan, đem cây quạt thơm của Tôn Thượng Hương giao cho cô ta thì hoàn thành nhiệm vụ.

 

Facebook Comments