Hoàng Nguyệt Anh – Huang Yue Ying – 黃月英

Hoàng Nguyệt Anh – Huang Yue Ying – 黃月英

Hoàng Nguyệt Anh, hay gọi tắt là Nguyệt Anh, là phu nhân của thừa tướng nước Thục Hán là Gia Cát Lượng. Bà là người phụ nữ thông minh nhất trong thời đại Tam Quốc, tuy vậy bà lại có dung mạo được liệt vào 1 trong 5 người phụ nữ xấu nhất lịch sử Trung Hoa. Hoàng phu nhân sinh tại huyện Bạch Thủy, tỉnh Vị Nam, Việt Châu.

Hoàng Nguyệt Anh là con gái của danh sĩ Hoàng Thừa Ngạn, dòng dõi quyền quý từ gia tộc họ Thái ở đất Kinh Châu. Vì vẻ ngoài đen đủi, tướng mạo xấu xí, Nguyệt Anh thường bị người ta gọi bằng tên Hoàng A Sửu.

Tuy nhiên, bà vượt lên số phận của mình bằng chính năng lực bản thân, chuyên chăm dùi mài kinh sử, học cao tầm rộng, trên biết thiên văn dưới tường địa lý. Không ngoa khi nói rằng, bà là người phụ nữ có kiến thức bậc nhất thời đại của mình (thời Tam Quốc).

Được biết Gia Cát Lượng muốn tìm người kết hôn, cha bà là Hoàng Thừa Ngạn ngỏ lời giới thiệu con gái mình cho Lượng. Lượng là người vô cùng tỉ mỉ trong mọi việc, mà đã đồng ý kết hôn với bà ngay mặc kệ dung mạo của Nguyệt Anh, đủ để thấy tài năng và sự thông minh của bà thắng vượt mọi hoài nghi về con người bà.

Bà còn được biết là người phụ nữ “tam tòng tứ đức” (nói theo văn hóa Việt Nam) khi hoàn thành việc nhà cửa và giáo dục con cái một cách hoàn hảo. Bà còn góp phần không nhỏ trong việc thiết kế Trâu gỗ và Ngựa máy hỗ trợ quân Thục chuyển lương trong cuộc bắc phạt của chồng là Gia Cát Lượng.

Trong TS Online, hình ảnh nhân vật bà được gọt tả hoàn toàn trái ngược với sử sách trong diện mạo một cô gái áo xanh năng động và đẹp đẽ (có thể nói vượt xa mỹ nữ Giang Đông là Đại Kiều), và trí thông minh của bà vẫn được thể hiện rõ nét qua các chuỗi nhiệm vụ.

Vậy bạn nghĩ sao về người phụ nữ thắng vượt hoàn toàn được “miệng đời” này?

Thông tin võ tướng trong game

Tên: H.Nguyệt Anh

Hệ: Phong

Phe/ Doanh Trận: Thục

Level NPC: 112

Thuộc tính thuần: INT

Kỹ năng cơ bản: Tuyền Phong – Cuồng Phong – Bão Phong

Xuất hiện: Thành Đô – Ích Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Tiến vào tầng 4 lăng Tần Hoàng, Sơ thám lăng Tần Hoàng, Khổng Minh xem thiên văn, Kế của Nguyệt Anh, …

Hình ảnh

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu