Hệ thống Warp – Di chuyển trong TSOnline Mobile

Xa phu – Trục Quận – Hồi thành phù ( Warp) 

Đăng nhập vào hệ thống phúc lợi thông qua biểu tượng “Warp”

Bản đồ của TS Online Mobile vô cùng rộng lớn, vì vậy chức năng Warp – Di chuyển sinh ra dùng để người cho có thể tiết kiệm thời gian khi di chuyển giữa các map để làm nhiệm vụ hoặc luyện level.

Hệ thống Warp có được thông qua nhiệm vụ chính tuyến https://badauyeu.com/nhiem-vu-lay-com/. Điều kiện nhận nhiệm vụ này có hơi khác đó là các bạn cần làm dần các nhiệm vụ chính tuyến của game trước như học thuật trinh thám, tìm ngựa cho tô song ( Note: Khi mới vào game làm theo chỉ dẫn của game đến khi nhận được chức năng Warp là được )

Bản đồ trong Game có thể tham khảo thêm tại link sau: https://tsbdy.com/maps.html

1. Chủ thành

Là nơi lưu trữ hầu hết các thành mà người chơi đặt chân đến.

Bắt buộc từng người chơi phải đi từ ngoài map vào trong thành để lưu map ( đi sau lưng chủ pt thì không được )

2. Điểm lưu trữ

Là nơi lưu trữ warp thêm tại các khách sạn, khách điếm – nơi ở những thành  mà không thể lưu tại Chủ thành ( ví dụ như 1 số thôn, thành ở khu vực Duyện – Dự châu )

Muốn sử dụng chức năng này cần item ký ức truyền tống phù, mỗi lần sử dụng sẽ tiêu hao 1 cái / 1 lần warp

HIỆN TẠI CHỨC NĂNG NÀY ĐANG TRÊN ĐÀ XÂY DỰNG VÀ CHƯA SỬ DỤNG ĐƯỢC

3. Khu luyện công

Đúng như tên, dùng để lưu trữ các khu vực ( châu huyện ) và các map luyện công mà chúng ta đi qua.

Màu xanh là các vùng đất mà đã đi qua tương ứng với các châu huyện trong bản đồ khu vực ts

Màu đỏ là tên của các khu luyện công ở trong các khu vực đấy

Màu xanh là map có xuất hiện Quái Linh hồn ( xem thêm tại … )

Nếu muốn lưu điểm các Khu vực này cần phải đánh qua các Gate canh giữ

Tra cứu thêm các khu vực đã được lưu trữ thông qua Thành Tựu – Cửa Ải (xem thêm bài viết Thành Tựu )

4. Giới hạn khu luyện công

Nghe admin nói không thèm phát triển chế độ này thế nên em DỖI DÃ MAN không giới thiệu về chức năng này chi tiết.

Đại loại là map đặc biệt để farm lông và linh thạch, có thời gian nhất định, có thể gia hạn thời gian bằng 1 số item trong game tên là dị giới hộ phụ (mở trong shop Mall, nhận thưởng boss guild,..)

5. Một số chia sẻ nhỏ về cách di chuyển trong game

– Nên thường xuyên xem bản đồ lớn để kết hợp việc đi nhận Quest bằng cách click vào khu luyện công ngay cạnh, khi đấy sẽ không mất công tìm đường trong hang động hoặc đường đến nơi nhận Q (oldbie mode)

– Có thể sử dụng chức năng tự di chuyển đối với 1 số map đảo mà bạn không thể tìm được đường lên bờ

 

Facebook Comments