Hệ Địa và Kĩ năng toàn tập (bao gồm chuyển sinh, tái sinh)

Thuộc Tính Hệ Địa:

Giới thiệu sơ lược hệ địa:


Hệ địa – Một trong những hệ được đánh giá là không thể thiếu trong một đội hình.

Địa học được kỹ năng của phong và thủy nên bạn vừa có khả năng bảo vệ bản thân và đồng đội. Vừa có thể học sang nhánh thủy để hồi sinh và bơm máu khi cần thiết. Có thể học sang hệ phong để tiện cho việc pk bằng tàng hình phân thân.


Bảng kỹ năng nhập môn hệ địa

:Thuật mưa đá : Gọi mưa thiên thạch từ trời xuống , công kích 1 mục tiêu , tốn 9sp , kỹ năng INT

 

Nhánh bên phải:

Lôi mộc : Gọi 1 khúc cây to rơi thẳng vào đầu kẻ địch , công kích 1 mục tiêu , tốn 13sp , kỹ năng INT

 

Cây tinh: Gọi cây tinh trói kẻ địch , trói 1 mục tiêu được chọn , tốn 18sp, mỗi lượt bị khống chế sẽ hút 30hp của địch , nâng max 10 điểm sẽ khống chế được 3 lượt ( tính cả lượt dùng skill) , kỹ năng khống chế ( int càng cao tỉ lệ trói trúng càng lớn)

Địa nha: Dùng răng thú thần để tấn công , công kích 1 mục tiêu , tốn 28sp , kỹ năng ATK ( Có thể compo)

 


Kết giới: Tạo một chiếc lồng bảo vệ , tránh mọi sát thương & không thể bị phá hủy bởi các kỹ năng gây sát thương ( vẫn trúng các kỹ năng khống chế).Nâng 10 điểm sẽ tồn tại trong 5 turn. Kỹ năng 1 mục tiêu ,tốn 33sp . Kỹ năng trạng thái.

Giải Kết Giới: Phép phá giải kết giới , có thể phá giải kết giới của kẻ địch và đồng đội , tốn 10sp.Kỹ năng giải trừ trạng thái

 

Kính: Tạo tấm kính giúp phản lại sát thương nhận vào , nâng 10 điểm có thể tồn tại 4 turn ,nếu bị đánh 4 lần sẽ bể kính, kỹ năng 1 mục tiêu , tốn 40sp ( không phản các skill khống chế). Kỹ năng trạng thái

 

 Giải kính: Phép phá giải kính , có thể phá giải kính của kẻ địch và đồng đội , tốn 10sp. Kỹ năng giải trừ trạng thái

 

Nhánh bên trái:

Cạm bẫy: Gọi bẫy chông đâm vào mông kẻ địch , công kích 1 mục tiêu , tốn 14sp , kỹ năng INT

 

Ném đá: Gọi xe ném đá để tấn công, công kích 3 mục tiêu hàng ngang , tốn 22sp . Kỹ năng INT ( có thể compo , kỹ năng train chính của địa int)

 

Đá lăn:Dùng đá thần để tấn công , công kích 2 mục tiêu theo hàng dọc , Tốn 34sp , Kỹ năng INT ( có thể compo)

 

Thái sơn áp đỉnh: Gọi 1 ngọn núi lớn đè bẹp kẻ địch , công kích 1 mục tiêu , tốn 40sp , kỹ năng INT ( kỹ năng đơn mạnh nhất của địa chưa chuyển sinh)

 

Phi sa tẩu thạch: Gọi bão cát để tấn công , công kích 4 mục tiêu theo hình chữ T , tốn 38sp , Kỹ năng INT.

 

Vạn mã phi đằng: Gọi ngàn con ngựa tấn công kẻ dịch , công kích 10 mục tiêu , Tốn 45sp ,Kỹ năng INT

 

Long trời lở đất:Tuyệt kỹ kinh thiên động địa , công kích 10 mục tiêu , tốn 50sp , kỹ năng int (kỹ năng toàn thể mạnh nhất của địa chưa chuyển sinh)

 


Bảng kỹ năng chuyển sinh hệ địa

Địa khí: Hấp thu khí lực của thần đất , cường hóa nhân vật hệ địa ( kỹ năng bị động)

 

Nhánh bên phải

Địa liệt: Dùng kiếm thần để tấn công , công kích 1 mục tiêu , tốn 36sp, kỹ năng ATK ( có thể compo)

 

Thổ băng: Làm sạt lở đất để ngăn chặn kẻ địch ,làm chậm 3 mục tiêu hàng ngang (giảm agi) tốn 46 sp ,nâng max 5 điểm sẽ tồn tại 4 lượt , kỹ năng khống chế ( int càng cao tỉ lệ trúng kẻ địch càng lớn)

 

Linh kính: Triệu hồi kính thần bảo về bản thân, ngăn chặn và phản lại các kỹ năng hiệu ứng khống chế ( cây tinh , tuyền phong ,băng phong , hỗn loạn , .v.v) tốn 50sp, nâng max 5 điểm sẽ tổn tại được 4 lượt. Kỹ năng trạng thái ( không phản sát thương). TsBdy update – chỉ chống được triệu gọi chứ không phản lại triệu gọi

Nhánh bên trái

Địa động: Gọi 1 trận động đất nhỏ dưới chân kẻ địch , công kích 1 mục tiêu , tốn 44sp, kỹ năng INT

 

Hoàng thổ: tấn công kẻ địch bằng con lăn gỗ, công kích  5 mục tiêu hàng ngang , tốn 48sp, kỹ năng INT

 

Khu tượng: gọi 1 bầy voi để tấn công , công kích 6 mục tiêu , tốn 54sp, kỹ năng INT

 


Bảng kỹ năng tái sinh hệ địa

Chấn ba: Dùng kình lực ép dẹp kẻ địch , công kích 1 mục tiêu , tốn 56sp, cần học  Thái sơn áp đỉnh trước đó,kỹ năng INT ( int đơn thể mạnh nhất hệ địa)

 

Hồn Phủ: Dùng rìu thần tấn công kẻ dịch , công kích 1 mục tiêu , tốn 52sp , cần học  Địa liệt trước đó , kỹ năng ATK  ( ATK đơn thể mạnh nhất hệ địa, có thể compo)

 

Thiết pháo:Ném chùy sắt vào kẻ địch , công kích 3 mục tiêu hàng ngang , tốn 56sp , cần học  Ném đá trước đó , kỹ năng INT (Có thể compo, skill train thay thế cho ném đá)

 

Tinh pháo: Bắn đạn nổ vào kẻ địch , công kích 6 mục tiêu, tốn 44sp, cần học  Phi sa tẩu thạch trước đó , kỹ năng INT.

 

Chung Trạo: Tạo ra 1 chiếc chuông thần , bảo vệ khỏi mọi loại sát thương và phản lại 10% sát thương nhận vào ( vẫn dính các kỹ năng khống chế), bảo vệ 1 mục tiêu được  chọn , nâng max sẽ tồn tạo trong 5 turn. Tốn 56sp, cần học  Kính trước đó.

 

Xung phong: Gọi 1 bầy voi dũng mãnh dậm nát kẻ địch,công kích 10 mục tiêu , tốn 72sp , cần học  Vạn mã phi đằng trước đó , kỹ năng INT mạnh thứ 2 hệ địa.

 

Bộc cầm: Gọi bộc cầm khống chế kẻ địch , kỹ năng một mục tiêu , tốn 44sp, cần học  Thổ băng trước đó , nâng max có thể khống chế mục tiêu trong 3 lượt , mỗi lượt sẽ hút 150 hp của kẻ dịch.Kỹ năng không chế , Int càng cao tỉ lệ bắt dính càng lớn

 

Vương sát: Triệu gọi quỷ vương tấn công kẻ địch , công kích 10 mục tiêu , tốn 84sp , cần học  Hoàng thổ trước đó. Kỹ năng INT toàn thể mạnh nhất hệ địa. Có hiệu ứng làm loạn agi kẻ địch.

 

Facebook Comments