Hệ thống kỹ năng thứ 4 của võ tướng – Skill 4 của pet 4 hệ Phong – Hỏa – Thủy – Địa

Hệ thống kỹ năng thứ 4 của võ tướng – Skill 4 của pet 4 hệ Phong – Hỏa – Thủy – Địa

Mỗi võ tướng ngoài tối đa 3 kĩ năng sẵn có thì còn có thể sỡ hữu thêm skill thứ 4 ( có thể gọi là skill thức tỉnh ) đặc trưng mà nhân vật- người chơi bình thường không thể học được. Do là kĩ năng đặc trưng nên không phải võ tướng nào cũng có thể học được skill 4 và để học skill 4 này võ tướng cần đáp ứng đủ một số điều kiện.

Dựa theo dữ liệu của bản TSBDY trên PC thì có đến hơn 100 tướng có thể học skill 4, bản mobile đang được phát triển và có khả năng sẽ có nhiều tướng được học các skill 4 mới lạ hơn.

Điều kiện để pet – võ tướng học skill 4

– Võ tướng đã reborn, level khi học skill 4 phải từ 60 trở lên. Với 4 pet Triệu gọi (Gia Cát Lượng, Lục Tốn, Tư Mã Ý, Bàng Thống) thì phải reborn 2 mới có thể học được skill 4.

– Độ trung thành (Fai) của pet phải đạt 100

– Mê của võ tướng cần học skill 4. Ở TSBDY Mobile có thể kiếm được Mê của võ tướng bằng cách: Quay lò luyện, event 2k và 40NPC, làm nhiệm vụ trong game.

– Tổng hợp các quest kiếm kim tỏa : https://badauyeu.com/tong-hop-cac-quest-lay-me/

– Bí cấp để học skill 4. Võ tướng hệ nào thì phải có bí cấp của hệ đó (Địa bí cấp, Hỏa bí cấp, Phong bí cấp, Thủy bí cấp). Ở TSBDY Mobile có thể mua bí cấp trong Mall->Mới.10401  với giá 19 knb/box và mở ra nhận ngẫu nhiên bí cấp các hệ hoặc hoàn thành 550 thành tựu để nhận ( cái này khó hơn mua shop ).

p/s: Nếu mở ra Mật tịch tần biên thì 12 mật tịch tần biên có thể đổi được 1 bí cấp tùy chọn. Tham khảo phần đổi quà tặng trong tính năng phúc lợi


Địa điểm học skill 4 của pet – nơi học kỹ năng thứ 4 của võ tướng:

Sau khi đã thỏa mãn các điều kiện học skill 4 cho pet đã nêu ở trên, người chơi có thể đến [Nhà Nam Đẩu tinh quân] – Map ID 55002 gặp [Tiểu Tiên Đồng] để thực hiện việc học kĩ năng thứ 4 cho võ tướng.


Danh sách các skill 4 của võ tướng 4 hệ

HỆ ĐỊA

Hình

Tên Loại Miêu Tả SP Các Võ Tướng
Chấn Địa Chuỳ INT Đơn thể, gây sát thương và tỉ lệ choáng như nham quái, combo 54

Tiểu Kiều, Triệu Hoàng Khương, Triệu Nghiễm, Lý Dư, Lưu Hòa,…

Mãnh Ngưu Kích

ATK Đơn thể, combo 48 Nhan Lương, Văn Xú, Nghiêm Bạch Hổ, Thuần Vu Quỳnh, Hoa Hùng,…

Nhan Diệp phiêu kiếm phá

INT Đa thể (6)

Dương Tu, Tư Mã Ý

Nhân giả vô địch

Buff Đa thể (3), Buff phe địch gây choáng, buff phe ta tăng def và né 77

Lưu Bị

Sư Phệ

ATK Đơn thể, combo 64

Tào Tương, Mã Siêu, Lỗ Ca, Mã Đại, Hàn Mãnh…

Thâm Uyên ATK Đơn thể, combo 65

Trương Hợp,Bàng Đức, Tượng Nghĩa Cừ, Trương Mạn Thành,…

Thiên Chu Thái Binh Chú INT Đa thể (3), không combo 80

Trương Giác

Vấn Tinh Lạc Thạc INT Đa thể (4) hình chữ T, combo 48

Phùng Kỷ, Thôi Diễm, Trần Cung, Tiểu Kim, Trương Xuân Hoa, Tân Bình,…

HỆ THỦY

Hình

Tên Loại Miêu Tả SP Các Võ Tướng

Băng Nha Nhẫn

INT Đa thể (3), combo 36

Lữ Mông, Chu Du, Điêu Thuyền, Tông Thế Lâm, Trương Chiêu, Lưu Ba, Ngô Sán, Lục Tốn,…

Địa Diệt Kinh Đào Trận

INT Đa thể (6), không combo 80

Trương Bào

Hàn Băng Quán

INT Đa thể (6), không combo 44

Ti Di Hô, Trương Hoành, Lỗ Túc, Thạch Quảng Nguyên, Dư Phan,…

Nhị Đoạn Thức

ATK Đơn thể, combo 56

Thái Sử Từ, Châu Thái, Tả Hiền Vương, Tào Nhân, Hàn Toại, Văn Sính,…

Nước Lạc Kết Tụ

INT Đa thể (6), không combo 82

Chân Mật

Trùng Quyền

ATK Đơn thể, combo 48

Tôn Sách, Tôn Dực, Tôn Du, Trần Vũ,…

Tam Nhân Băng Phong Buff Băng Phong 3 Mục tiêu hàng ngang 80

Mụ Gọi Hồn

HỆ HỎA

Hình

Tên Loại Miêu Tả SP

Các Võ Tướng

Chính Diệm Nộ

ATK Đơn thể, combo 48

Tào Hồng, Hạ Hầu Uyên, Lạc Tiến (Nhạc Tấn), Xa Trụ,…

Cuồng Xà Đoạt Thủ

ATK Đa thể (2), combo 77

Trương Phi

Hoả Phụng Tiên

INT Toàn thể, không combo 72

Quách Gia, Giả Quỳ (Giả Lục), Hứa Du, Diêm Nhu,…

Hồng Liên Hoả

INT Đơn thể, không combo 54

Phổ Tịnh, Trình Lập, Tuân Úc, Trương Chế (Tưởng Tế), Trần Quần, H.Thừa Ngạn,…

Liềm Trảm

ATK Đơn Thể, combo 72

Trương Liêu, Từ Hoảng, Bàng Dục, Lữ Kiền (Lữ Hổ), Lý Thông,…

Nhẫn Trảm

ATK Đơn thể, combo 75

Hạ Hầu Đôn, Điển Vi, Hàn Đang, Tào Thuần,…

Nhân Vong Tông Táng Hoả

INT Đa thể (2), không combo 80

Trương Lương

Phi Diễm Loạn Kiếm

ATK Đa thể (3), combo

Văn Ương

HỆ PHONG

Hình

Tên Loại Miêu Tả SP

Các Võ Tướng

Động Ngân

INT Đa thể (5) hàng ngang, không combo  72

Mộng Mai Cư Sĩ, Mã Lương, Lại Cung, Bành Dạng, Mãn Sủng,Gia Cát Lượng,…

Gió Độc

Buff Đơn thể, hút máu 3 turn, không combo 30

Đại Kiều, Hoàng Nguyệt Anh, Từ Thứ, Pháp Chính, Hý Chí Tài, Bàng Đức Công, Liêu Lập,…

 Hồi Mã Thương

ATK Đơn thể, combo 52

Triệu Vân, Trình Phổ, Ngô Ý, Trần Đáo,…

Phá Không Thiểm

ATK Đơn thể, combo 48

Ty Cẩu, Ngụy Diên, Mã Đằng, Đạp Đốn (Thạc Tấn), Liêu Hóa, NaLy,….

Thác đao pháp áo nghiã

ATK Đơn thể, combo 77

Quan Vũ

Tiễn Thần Định Quân

INT Đa thể (2), không combo 72

Hoàng Trung

 

Facebook Comments