Hệ Tâm và các kĩ năng thuộc tính Tâm

Hệ Tâm

Khi một người đạt được ngưỡng sức mạnh cao nhất của bản thân và thoát ly khỏi những vướng bận trần tục bằng ý chí sắt đá và sự tập trung cao độ, người đó sẽ có khả năng làm chủ được 4 nguyên đố trong trời đất là: ĐịaThủyHỏaPhong. Lúc này, người đó sẽ đạt được hệ mới, đó là hệ Tâm.
Hệ tâm là hệ đặc trưng trong thế giới TS Online, là hệ chỉ có NPC mới nắm giữ và là hệ không chịu sự tương khắc từ bất cứ hệ nào trong 4 hệ cơ bản: Thủy – Hỏa – Địa – Phong. NPC hệ Tâm có thể sử dụng chiêu thức của nhiều hệ khác nhau mà không bị giới hạn bởi hệ tương khắc, bao gồm cả những chiêu thức hệ Tâm.
Tuy nhiên, người chơi không thể “là” hệ Tâm không có nghĩa không học được các chiêu thức hệ Tâm. Để có cái nhìn cụ thể hơn về những NPC hệ Tâm và những chiêu thức hệ Tâm, mời bạn cùng theo dõi bài chi tiết về NPC và kỹ năng hệ Tâm sau đây:

Các NPC hệ Tâm và cách sở hữu


Các kỹ năng hệ Tâm

Lưu ý: Ngoài những kỹ năng trên, còn có Thuật Đạo Sư và Thuật Đoàn Kết, nhưng 2 thuật này không có trong TS BDY nên mình không nhắc tới. Đồng thời các kỹ năng nghề cũng thuộc hệ Tâm, nhưng không nhắc tới trong bài này, mời bạn tham khảo thêm ở bài Các kỹ năng tái sinh và kỹ năng nghề

 

 

 

Facebook Comments