Cô nữ báo thù

Tên Q: Cô nữ báo thù
ĐKNV: Lv. 25
Địa điểm: Tắc Ngoại (Mông Cổ)
Phần thưởng: Điểm kinh nghiệm
Nội dung nhiệm vụ:
– Đến Làng Tang Can đối thoại Tiểu mục đồng đồng ý giúp đỡ .
– Vào bần hộ tang can đối thoại Nhạn Điêu Tuyết đồng ý tìm giúp 2 cộng lông vũ phượng hoàng (hỏa +2 – Quest Đại phá lưu bị )
– Mang lông phượng hoàng đưa cho Nhạn Điêu Tuyết đồng ý đến hang động Âm Quan.
– Tại cửa vào hang động xảy ra đối thoại với Nhạn Điêu Tuyết.
– Trở lại làng Tang Can trong bần hộ đối thoại Giản Thiếu Phụ, vào chiến đấu 1 trận
– Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu