Bộ trang bị Khí Võ

Bài viết giới thiệu về hệ thống trang bị

TỔNG QUAN BỘ TRANG BỊ KHÍ VÕ

Bộ đồ của những kẻ đạt cảnh giới võ học cao nhất

Loại trang bị ATK Thuộc set đồ Khí Võ
Không có Linh khí Số lượng đồ trong 1 set 5 item
Đằng cấp yêu cầu 120

Số lượng đồ mặc để

kích hoạt thuộc tính ẩn ( có cộng dồn )

Dùng cho Char / PET 3 món 30 AGI
Chuyển sinh 5 món 70 ATK
Thuộc tính

Địa/ Thủy

/ Hỏa / Phong

 

 

 


CHI TIẾT CÁC MÓN ĐỒ

20982 Khí Võ Địa Khôi
20983 Khí Võ Thủy Khôi
20984 Khí Võ Hỏa Khôi
20985 Khí Võ Phong Khôi

ÁO

19805 Khí Võ Địa Giáp
19806 Khí Võ Thủy Giáp
19807 Khí Võ Hỏa Giáp
19808 Khí Võ Phong Giáp

TAY

21654 Khí Võ Địa Thủ
21655 Khí Võ Thủy Thủ
21656 Khí Võ Hỏa Thủ
21657 Khí Võ Phong Thủ

     

VŨ KHÍ

15101 Khí Võ Địa Phủ
15102 Khí Võ Thủy Phủ
15103 Khí Võ Hỏa Phủ
15104 Khí Võ Phong Phủ

GIẦY

22059 Khí Võ Địa Hài
22060 Khí Võ Thủy Hài
22061 Khí Võ Hỏa Hài
22062 Khí Võ Phong Hài


CÁCH SỞ HỮU, CÁCH KIẾM ĐƯỢC

– Mua trong Lò Luyện -> CH Hoàng Kim -> Trang Bị.

Facebook Comments