Triệu Chi – Zhao Qi – 趙祇

Triệu Chi – Zhao Qi – 趙祇

Triệu Chi là một võ tướng quân Khăn Vàng cuối thời Đông Hán trong lịch sử Tam Quốc. Ông tử trận trong tình thế chưa kịp chuẩn bị kỹ lưỡng vì kế hoạch khởi binh bị bại lộ. Sử sách chưa có thông tin chi tiết nào thêm về ông.

Trong tình thế triều đình nhà Hán thối rữa, cho bỏ tiền mua chức quan, những kẻ đốn mạt bỏ tiền ra mua sau đó vơ vét lại của nhân dân. Thêm vào đó, thiên tai hạn hán xảy ra khắp nơi, dân chúng lầm than sống trong cảnh bị bóc lột nặng nề.

Xã hội bấy giờ nổi lên 3 anh em họ Trương chữa bệnh cho dân bằng phương thức bùa chú, thuật thôi miên và kết nạp họ vào “Thái Bình đạo” nhằm mục đích xây dựng lực lượng hòng lật đổ nhà Hán.

Triệu Chi cũng nghe theo tiếng gọi của 3 anh em họ Trương, tham gia quân Khăn Vàng và được cắt cử nằm vùng khu vực Ký Châu.

Tuy nhiên, sự việc bị bại lộ, triều đình cử đại tướng quân Hà Tiến đi dẹp loạn. Các hoạn quan nội ứng và phe cánh cũng như môn đồ Thái Bình đạo ở Kinh Châu đều bị bắt và chém chết. Triều đình còn cử Hoàng Phủ Tung và Chu Tuấn đi dẹp loạn khắp cả nước. Khởi nghĩa Khăn Vàng nhanh chóng bị dập tắt.

Trong TS Online, cũng giống như ngoài đời thực, Triệu Chi còn chưa thể hiện được gì đã tử trận nên không có bất cứ nhiệm vụ nào có sự góp mặt của ông, Thậm chí ông còn chẳng xuất hiện để có thể có lời thoại nào. Quá nhọ đi mà!

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Triệu Chi

Hệ: Thủy

Phe/ Doanh Trận: Khăn Vàng

Level NPC: 35

Thuộc tính thuần: ATK

Kỹ năng cơ bản: Thuật Nước Ngập – Băng Kiếm – Dũng Tuyền

Xuất hiện: Mở PK ở địa huyệt Cự Lộc tầng 2 – Dự Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Không có

Hình ảnh

(cập nhập)

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu