Posted in Pet - Võ tướng

Trương Doãn – Zhang Yun – 張允

Trương Doãn – Zhang Yun – 張允 Trương Doãn là tướng phục vụ dưới trướng Châu mục Kinh Châu Lưu Biểu đầu thời Tam Quốc….

Posted in Kinh Châu - Bắc

Hội quần anh

Tên Q: Hội quần anh ĐKNV: Hoàn thành Q Chu Du quyết định Địa điểm: Kinh Châu – Bắc Phần thưởng: Cực Tinh Bào (trí + 36,…