Posted in Pet - Võ tướng

Thạch Quảng Nguyên – Shi GuangYuan – 石廣元

Thạch Quảng Nguyên – Shi GuangYuan – 石廣元 Thạch Thao, tự là Quảng Nguyên là một quan viên nhà Tào Nguỵ trong thời kỳ Tam…

Posted in Pet - Võ tướng

Từ Thứ – Xu Shu – 徐庶

Từ Thứ – Xu Shu – 徐庶 Từ Thứ, tự là Nguyên Trực hoặc tên bản dịch Quest là Từ Che, ông hoạt làm mưu…

Posted in Kinh Châu - Bắc

Kế tam phân thiên hạ

Tên Q: Kế tam phân thiên hạ ĐKNV: Lv. 25 Địa điểm: Kinh Châu – Bắc Phần thưởng: Linh Châu Random hệ, Lông + 2 Nội…