Posted in Pet - Võ tướng

Lưu Yên – Liu Yan – 劉焉

Lưu Yên – Liu Yan – 劉焉 Lưu Yên (hay Lưu Nhiên), tự là Quân Lang, là tông thất nhà Hán, làm tới chức Ích…

Posted in Duyệt Châu

Qua 5 ải chém 6 tướng

Tên Q: Qua 5 ải chém 6 tướng ĐKNV: Hoàn thành Q Quan Vũ hàng Hán Địa điểm: Duyệt (Việt) Châu Phần thưởng: lông vũ phát sáng…

Posted in U Châu

Quân đoàn tập luyện

Tên Q: Quân đoàn tập luyện Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Lời chúc ấm áp, 5 người cùng quân đoàn tổ chức đội mới…

Posted in U Châu

Thư của Lưu Yên

Tên nhiệm vụ: Thư của Lưu Yên Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Tòng quân Địa điểm: Trác Quận – U Châu Vật phẩm có…

Posted in U Châu

Hộ tống Lưu Ngu

Tên nhiệm vụ: Hộ tống Lưu Ngu Điều kiện nhiệm vụ: LV 15 Địa điểm: rừng Mộc Dã – Dự Châu Vật phẩm nhận được: Bào…