Reborn 1 và Reborn 2 cho võ tướng TS Online Mobile

Tính năng reborn võ tướng

Reborn võ tướng được hiểu theo khái niệm giúp võ tướng đầu thai chuyển kiếp để phát huy nội lực tiềm tàng. Đương nhiên, việc này sẽ gia tăng sức mạnh không chỉ về chỉ số thuộc tính, mà còn kỹ năng cũng được tăng tiến hơn.

Reborn võ tướng ở phiên bản hiện tại gồm 2 lần, cụ thể mình xin giới thiệu từng phần sau đây.

1. Reborn võ tướng lần 1

Điều kiện:

Võ tướng có level tối thiểu là 30.

Đã sở hữu Kim Tỏa của võ tướng cần reborn.

Độ trung thành của võ tướng tối thiểu là 60.

Điều kiện phụ:

Phải tháo bỏ toàn bộ trang trên người võ tướng.

Chưa có võ tướng cùng loại (đã reborn 1) trong đội ngũ hoặc trong nhà trọ.

Nơi thực hiện việc Reborn võ tướng lần 1: Nam Tinh Quân (Nhà bên trái) – Bồng Lai Tiên Đảo.

Số điểm trạng thái được cộng thêm so mới mức trung bình (bên trái hình trên) sau khi reborn được tính theo công thức:

Bonus = Level/5
(Level được lấy lúc thực hiện reborn)

Tham khảo Clip rb tướng lần 1- Nguồn: Sinh Tồn Gaming

https://www.youtube.com/watch?v=SxiCEwxKADQ

2. Reborn võ tướng lần 2

Điều kiện:

Võ tướng có level tối thiểu là 60.

Đã sở hữu Tướng Tinh của võ tướng cần reborn.

Độ trung thành phải đạt 100.

NGƯỜI CHƠI CẦN PHẢI CHUYỂN SINH HOẶC TÁI SINH

Điểu kiện phụ:

Phải tháo bỏ toàn bộ trang trên người võ tướng.

Chưa có võ tướng cùng loại (đã reborn 2) trong đội ngũ hoặc trong nhà trọ.

Nơi thực hiện việc reborn võ tướng lần 2: Nữ Oa (Đảo lơ lửng phía dưới Diêu Trì) – Tiên Giới.

Số điểm trạng thái được cộng thêm so mới mức trung bình (bên trái hình trên) sau khi reborn được tính theo công thức:

Bonus = Level/2.5
(Level được lấy lúc thực hiện reborn)

Tham khảo clip Reborn 2 võ tướng https://www.youtube.com/watch?v=tgQ15nlWnP4 – Nguồn: Sinh Tồn Gaming

Mẹo:

Reborn võ tướng lần 2 ở TS Ba Đậu Yêu không chịu ảnh hưởng của level khi võ tướng reborn 1.

Reborn võ tướng không chịu ảnh hưởng của “sự thông minh” của võ tướng (trước khi reborn học giỏi – INT cao, không đồng nghĩa sau reborn giữ nguyên sự thông minh đó)

Điểm bonus võ tướng nhận được sau khi reborn xong được chia cho các dòng chỉ số trạng thái, tùy thuộc vào loại pet (Ví dụ: Tiểu kiều là pet thuần INT, Đổng Trác là pet thuần DEF, Thào Thực là pet thuần INT/AGI…) mà phân bố chỉ số nào được cộng nhiều hơn; cũng như phụ thuộc vào dòng chỉ số nào của võ tướng đang cao nhất thì được cộng nhiều hơn.

Võ tướng sau khi reborn có thay đổi một xíu (nhiều khi là rất nhiều về ngoại hình) dẫn đến việc nhầm lẫn giữa các lần reborn với nhau. Ví dụ: Naly chưa reborn sẽ tóc đỏ, reborn xong thành tóc bạc; Quan Vũ reborn 1 và 2 đôi khi nhìn không kỹ rất dễ nhầm lẫn… Lúc này, đặc điểm phân biệt rõ ràng nhất là Kỹ năng của võ tướng. Thường các võ tướng reborn 2 sẽ có kỹ năng trong bảng kỹ năng Chuyển sinh của nhân vật (Điều này đôi khi không đúng với các võ tướng không có Tướng Tinh dành riêng cho mình, hoặc những Võ tướng đặc biệt như Gia Cát Lượng, Bàng Thống, Lục Tốn, Tư Mã Ý, Lữ Bố)

Facebook Comments