Posted in Pet - Võ tướng

Lưu Yên – Liu Yan – 劉焉

Lưu Yên – Liu Yan – 劉焉 Lưu Yên (hay Lưu Nhiên), tự là Quân Lang, là tông thất nhà Hán, làm tới chức Ích…