Posted in Pet - Võ tướng

Hình Đạo Vinh – Xing DaoRong – 邢道榮

Hình Đạo Vinh – Xing DaoRong – 邢道榮 Hình Đạo Vinh là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa của…

Posted in Kinh Châu - Bắc

Trọng nghĩa Hoàng Trung

Tên Q: Trọng nghĩa Hoàng Trung ĐKNV: Hoàn thành Q Chọc giận Chu Du lần 1 Địa điểm: Kinh Châu – Bắc Phần thưởng: Điểm kinh…