Posted in Kinh Châu - Bắc

Cam Ninh xuất chinh

Tên Q: Cam Ninh xuất chinh ĐKNV: Hoàn thành Q Tôn Hoàn đại bại, điểm doanh trận phe Ngô 5000 điểm Địa điểm: Kinh Châu…

Posted in Kinh Châu - Bắc

Tôn Hoàn đại bại

Tên Q: Tôn Hoàn đại bại ĐKNV: Hoàn thành Q Tôn Quyền xưng thần, điểm doanh trận phe Ngô 5000 điểm Địa điểm: Kinh Châu –…

Posted in Tính năng

Tái sinh nhân vật và kĩ năng tái sinh 4 nghề: Bá – Tiên – Hiền – Hiệp

Tái sinh Từ lần thoát tục chuyển sinh đầu tiên, may thay nhân vật chủ đạo của chúng ta đã thoát khỏi chén canh của…

Posted in Kinh Châu - Bắc

Tôn Quyền xưng thần

Tên Q: Tôn Quyền xưng thần ĐKNV: Hoàn thành Q Khiêu Đình đại chiến, điểm doanh trận phe Ngô 5000 điểm Địa Điểm: Kinh Châu –…

Posted in Tính năng

Điểm trạng thái và doanh trận, cách tăng điểm cơ bản

Điểm trạng thái Điểm trạng thái là những con số cụ thể thể hiện sức mạnh của nhân vật, pet hay NPC để kết hợp…

Posted in Pet - Võ tướng

Tào Tháo – CaoCao – 曹操

Tào Tháo – CaoCao – 曹操 Tào Tháo, hay Thái Tổ Vũ Hoàng đế gọi tắt là Ngụy Vũ Vương, là một nhà cầm quyền…

Posted in Pet - Võ tướng

Lưu Bị – LiuBie – 刘备

Lưu Bị – LiuBie –  刘备 Lưu Bị, hay còn gọi là Hán Chiêu Liệt Đế, là hoàng đế khai quốc nước Thục Hán thời…

Posted in Tính năng

Chuyển sinh nhân vật và kĩ năng chuyển sinh 4 hệ

Chuyển sinh / Chuyển thế Sau khi được Nam – Bắc đẩu tinh quân “bắt cóc” về thế giới Tam Quốc xa xưa, người chơi…

Posted in Tính năng

Các lệnh hữu ích dành riêng cho TS Ba Đậu Yêu

CÁC CÂU LỆNH TRONG TSBDY-MOBILE Giới thiệu: Trong game có 1 số câu lệnh dùng để sử dụng một chức năng đặc biệt trong game….

Posted in Kinh Châu - Bắc

Kế của Lữ Mông

Tên Q: Kế của Lã Mông ĐKNV: Hoàn thành Q Đại chiến Phàn Thành Địa điểm: Kinh Châu – Bắc Phần thưởng: Ca la hương x 50…