Posted in Quest - Nhiệm Vụ

Tổng hợp các quest lấy mê học skill 4 võ tướng

Bài viết này tổng hợp các cách lấy mê các võ tướng Tam Quốc thông qua các nhiệm vụ (Quest) bình thường hoặc các event…

Posted in Pet - Võ tướng

Điêu Thuyền – Diao Chan – 貂蟬

Điêu Thuyền – Diao Chan – 貂蟬 Điêu Thuyền là một trong Tứ đại mỹ nhân trong văn hóa Trung Hoa (cùng với Tây Thi,…

Friend - Bạn hữu
Posted in Tính năng

Friend Zone – giảm lag, dis tại các khu vực đông người

Friend Zone (Channel 10-15) là tính năng đặc biệt được BDY Team phát triển dành riêng cho TS Ba Đậu Yêu Mobile để hạn chế…

Posted in Pet - Võ tướng

Trương Lỗ – Zhang Lu – 張魯

Trương Lỗ – Zhang Lu – 張魯 Trương Lỗ là quân phiệt thời Tam Quốc, là người trấn giữ phía đông Ích Châu và là…

Posted in Pet - Võ tướng

Quản Hợi – Guan Hai – 管亥

Quản Hợi – Guan Hai – 管亥 Quản Hợi là một tướng lĩnh thuộc quân Khăn Vàng cuối thời Đông Hán. Với chút tài cán,…

Posted in Pet - Võ tướng

Hàn Trung – Han Zhong – 韓忠

Hàn Trung – Han Zhong – 韓忠 Hàn Trung là một tướng lĩnh thuộc quân Khăn Vàng cuối thời Đông Hán. Ông sinh ra và…

Posted in Pet - Võ tướng

Trương Khải – Zhang Kai – 張闓

Trương Khải –  Zhang Kai – 張闓 Trương Khải, hay Trương Hỷ, là tướng lĩnh của quân Khăn Vàng cuối thời Đông Hán. Ông sinh…

Posted in Pet - Võ tướng

Tôn Trọng – Sun Zhong – 孫仲

Tôn Trọng – Sun Zhong – 孫仲 Tôn Trọng là một đầu lĩnh của quân Khăn Vàng dưới trướng Trương Giác ở cuối thời Đông…

Posted in Vật phẩm - Trang bị

Bộ trang bị (Cứu thục kim ) Cứu Kim

Bài viết giới thiệu về hệ thống trang bị TỔNG QUAN BỘ TRANG BỊ (CỨU THỤC KIM) CỨU KIM Loại trang bị ATK / AGI…

Posted in Pet - Võ tướng

Bùi Nguyên Thiệu – Pei YuanShao – 裴元紹

Bùi Nguyên Thiệu – Pei YuanShao – 裴元紹 Bùi Nguyên Thiệu là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa của…