Posted in Pet - Võ tướng

Trương Thuần – Zhang Chun – 張純

Trương Thuần – Zhang Chun – 張純 Trương Thuần là một nhân vật cuối thời Đông Hán, người tự xưng Vương và tạo các cuộc…

Posted in Pet - Võ tướng

Trương Cử – Zhang Ju – 張舉

Trương Cử – Zhang Ju – 張舉 Trương Cử là một quân phiệt tự xưng đế ở quận Ngư Dương cuối thời Đông Hán. Ông…

Posted in Pet - Võ tướng

Quách Dịch – Guo Yi – 郭奕

Quách Dịch – Guo Yi – 郭奕 Vì có tới 3 người tên Quách Dịch trong thời Tam Quốc, nổi tiếng nhất là Quách Dịch…

Posted in Pet - Võ tướng

Thuần Vu Quỳnh – Chunyu Qiong – 淳于琼

Thuần Vu Quỳnh – Chunyu Qiong – 淳于琼 Thuần Vu Quỳnh, tự là Trọng Giản, là một chỉ huy quân sự phục vụ lãnh chúa…

Posted in Pet - Võ tướng

Hứa Thiệu – Xu Shao – 許劭

Hứa Thiệu – Xu Shao – 許劭 Hứa Thiệu, tự là Tử Tương, là một danh sĩ, nhà phê bình nổi tiếng cuối thời Đông…

Posted in Pet - Võ tướng

Thái Văn Cơ – Cai WenJi – 蔡文姬

Thái Văn Cơ – Cai WenJi – 蔡文姬 Thái Văn Cơ, tên thật là Thái Diễm hay còn đọc là Sái Diễm, tự Chiêu Cơ,…

Posted in Pet - Võ tướng

Vệ Chi – Wei Zi – 衛茲

Vệ Chi – Wei Zi – 衛茲 Vệ Chi, hay Vệ Tư (trong Tam Quốc Diễn Nghĩa dịch thành Vệ Hoằng) là một nhân vật…

Posted in Pet - Võ tướng

Châu Tịnh – Zou Jing – 鄒靖

Châu Tịnh – Zou Jing – 鄒靖 Châu Tịnh (hay Trâu Tĩnh) là một tướng lãnh nhà Đông Hán. Không rõ xuất xứ của ông….

Posted in Pet - Võ tướng

Trương Thế Bình – Zhang Shiping – 張世平

Trương Thế Bình – Zhang Shiping – 張世平 Trương Thế Bình là một thương gia giàu có hoạt động tại khu vực Trung Sơn cuối…

Posted in Pet - Võ tướng

Cửu Sỏi – Xun Cai – 荀采

Cửu Sỏi – Xun Cai – 荀采 Cửu Sỏi, tên thật là Tuân Thái, là một nữ nhân nổi tiếng với sự chung thủy. Cô…