Posted in Pet - Võ tướng

Thôi Châu Bình – Cui ZhouPing – 崔州平

Thôi Châu Bình – Cui ZhouPing – 崔州平 Thôi Châu Bình là một học giả sống vào thời kỳ Tam Quốc trong lịch sử Trung…

Posted in Pet - Võ tướng

Gia Cát Lượng – Zhuge Liang – 諸葛亮

Gia Cát Lượng – Zhuge Liang – 諸葛亮 Gia Cát Lượng, tự là Khổng Minh hay còn gọi là Gia Cát Vũ Hầu, là một…

Posted in Kinh Châu - Bắc

Đèn Khổng Minh

Tên Q: Đèn Khổng Minh ĐKNV: Không có Địa điểm: Kinh Châu – Bắc Phần thưởng: Kính hộ tâm (phòng + 6, nhanh nhẹn + 1, lv….

Posted in Kinh Châu - Bắc

Kế tam phân thiên hạ

Tên Q: Kế tam phân thiên hạ ĐKNV: Lv. 25 Địa điểm: Kinh Châu – Bắc Phần thưởng: Linh Châu Random hệ, Lông + 2 Nội…

Posted in Kinh Châu - Bắc

Tam cố thảo lư

Tên Q: Tam cố thảo lư ĐKNV: Hoàn thành Q Giới thiệu Khổng Minh, Đại phá Bát Môn Kim Tỏa trận Địa điểm: Kinh Châu –…