Posted in Tin tức

Những thiếu sót mà Lưu Bị không bao giờ vượt qua được Tào Tháo

Lưu Bị thân là hậu nhân của Hán thất, một lòng một dạ muốn phục hưng Hán thất, nếu ở trong thời bình, ông nhất…

Posted in Pet - Võ tướng

Gia Cát Lượng – Zhuge Liang – 諸葛亮

Gia Cát Lượng – Zhuge Liang – 諸葛亮 Gia Cát Lượng, tự là Khổng Minh hay còn gọi là Gia Cát Vũ Hầu, là một…