Posted in Quest - Nhiệm Vụ Tiên Giới

Đạt đến đẳng cấp Tinh Anh

Tên Q: Đạt đến Đẳng cấp Tinh Anh Điều kiện nhiệm vụ: Hoàn thành nhiệm vụ Tinh Anh khiêu chiến Địa điểm: Tế đàn, Tiên…

Nhiệm vụ Tinh Anh khiêu chiến
Posted in Quest - Nhiệm Vụ Tiên Giới

Tinh Anh khiêu chiến

Tên Q: Tinh Anh khiêu chiến Điều kiện nhiệm vụ: Hoàn thành nhiệm vụ Tinh Anh phân biệt. Địa điểm: Thiên Đình, Tiên Giới. Phần thưởng:…

Posted in Quest - Nhiệm Vụ Tiên Giới

Tinh Anh phân biệt

Tên Q: Tinh Anh phân biệt Điều kiện nhiệm vụ: Tái sinh lv 200 Địa điểm: Thiên Đình, Tiên Giới Phần thưởng : Lệnh Bài…

Posted in Tin tức

Không phải Tào Tháo đây mới là nhân vật từ chối ngôi vua

Trong chiến dịch chống Đổng Trác, Viên Thiệu đã định lập Lưu Ngu làm vua để tổ chức triều đình riêng chống Đổng Trác. Tuy…

Posted in Tin tức

Tam quốc diễn nghĩa: Cái chết tức tưởi của cha Tào Tháo

Tào Tung (133-193) là đại thần nhà Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc. Là cha của Tào Tháo, ông của hoàng đế khai quốc…

Posted in Tin tức

Cuộc khởi nghĩa khăn vàng đẫm máu, mở đầu thời Tam quốc ở Trung Hoa

Cuộc khởi nghĩa diễn ra trong bối cảnh người dân Trung Hoa thời nhà Hán chịu nhiều cùng cực, đối mặt với nạn đói, lũ…

Posted in Tin tức

Những thiếu sót mà Lưu Bị không bao giờ vượt qua được Tào Tháo

Lưu Bị thân là hậu nhân của Hán thất, một lòng một dạ muốn phục hưng Hán thất, nếu ở trong thời bình, ông nhất…

Posted in Tin tức

Võ tướng mà Gia Cát Lượng tán dương nhất, chỉ tiếc rằng chưa bao giờ được lộ mặt trong “Tam Quốc diễn nghĩa”

Gia Cát Lượng cả đời chỉ đề cử với Lưu Thiện đúng một võ tướng là Hướng Sủng, ngay đến cả Khương Duy cũng chưa…

Posted in Tin tức

Không phải Khổng Minh, đây mới là vị quân sư được Lưu Bị tin tưởng nhất

Bên cạnh Ngọa Long – Phụng Sồ, dưới trướng Lưu Bị còn có một mưu sĩ tài năng khác. Đây chính là người dẫn đường…

Posted in Tin tức

Trách nhiệm Gia Cát Lượng trong cái chết của Ngụy Diên

Gia Cát Lượng sớm qua đời vì lâm trọng bệnh, không kịp giải quyết những mâu thuẫn tồn tại trong nội bộ nhà Thục Hán…